Psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta, Manscentrum Stockholm

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3C – Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende