Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8E – Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention