Ulrica von Thiele Schwarz har i över ett decennium forskat om implementering i samarbete med företag och organisationer som kämpar med att få idéer och planer att omvandlas till praktisk nytta och är bland annat författare till Implementeringsboken, skriven tillsammans med Henna Hasson

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6B – Konsten att implementera: från papperstigrar och hundgöra till nytta i praktiken