Socionom och professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Gästprofessor vid Helsingfors universitet

12 nov
13:30 SPÅR 4B – Vad är tillförlitlig och tillämpbar kunskap för socionomer?