UTSTÄLLNING

Funderar du på att ställa ut och engagera dig på Sveriges mest etablerade mässa för socionomer?

Bra val! Socionomdagarna är mötesplatsen för det senaste inom forskning, metoder och erfarenheter inom kvalificerat socialt arbete. Här möts Sveriges stora kår av socionomer för möjlighet till utbyte, kunskap och nätverkande! Tillsammans med hundratals utställare, organisationer, företag från hela landet, skapas den perfekta träffpunkten.

Var med när branschen möts!
Som samarbetspartner eller utställare på Socionomdagarna har du möjlighet att visa upp ert företag och företagets tjänster på flera olika sätt före, under och efter eventet. Exempel på profilering:

  • Utställning
  • Inlaga i mässpåsen
  • Talarpunkt i programmet

Socionomdagarna 2019 i siffror
+1400 besökare
+130 utställare
+90 föreläsningspass

Målgruppsprofil:
Socialsekreterare, enhetschefer, verksamhetschefer, avdelningschefer och övriga chefer inom sociala verksamheter. Även kuratorer, projektledare, utredare, familjehemssekreterare, LSS-handläggare, biståndshandläggare, behandlingsassistenter och övriga yrkesverksamma inom socialt arbete.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Linda Forsberg
Utställningsansvarig
Tfn: 08 587 662 37
E-post: utstallning@insightevents.se

Utställarintervju 2018 – Järfälla kommun

Utställarintervju 2018 – Främja

UTSTÄLLARE 2020

9vB Sverige AB-Omsorg vård och Boende
Monter A01:31

Aberia
Monter A07:46A

Alla kvinnors hus
Monter A03:16B

Alfa Kommun och Landsting AB
Monter A05:21

Alternatus
Monter A01:27

aMHigo
Monter A01:33

Attendo IOF
Monter A03:16

Bogruppen
Monter A03:28

Brottsoffermyndigheten
Monter A03:35

CareBuilder
Monter A01:37

Clarence vård och omsorg
Monter A04:16B

Colosseum Behandling
Monter A05:15

Deltagruppen
Monter A03:08

Demensförbundet
Monter A03:29

Diskrimineringsombudsmannen
Monter A03:36

Egehem
Monter A03:18B

ErgoNova
Monter A04:40

Egna Ben
Monter A06:38

FFFF, Föreningen för familjecentralers främjande
Monter A01:11AB

Familjero
Monter A03:10A

Familjelyftet
Monter inom kort.

FIM AB
Monter A04:16B

Folksam
Monter A04:15A

Främja
Monter A05:16

FYS, forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Monter A01:11A

Gotländska Hvb
Monter A06:03

Haga Göstorp Psykiatri AB
Monter A03:51

Mo gård
Monter A07:48A

Hällekils gård
Monter A01:15B

Inagården
Monter A03:31

Infosoc Rättsdata
Monter A07:32

IQ
Monter A01:35

JATC Omsorg AB
Monter A05:31

Journal Digital
Monter A03:15

JP Infonet
Monter A01:33A

Bd Care
Monter A07:34

Linköpings kommun
Monter A01:34

Linnea Omsorg
Monter A01:15A

Magelungen utveckling
Monter A03:18

Mora park
Monter A03:11B

Multidimensionell familjeterapi
Monter A05:41

Multikulturell familjehemsvård
Monter A04:16

Nationella Skyddsinsatser
Monter A03:25

Natur & Kultur
Monter A05:39

Misa
Monter A01:29

Nämndemansgården
Monter A05:37

Olivia Group
Monter A05:15B

Optio
Monter A04:16B

Paromagruppen
Monter A04:16B

Resurscentrum för Traumastöd Vårsta Diakoni
Monter A06:44

Rilancio
Monter A04:16B

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Monter A05:15A

Rättsmedicinalverket
Monter A04:20

Samskapa
Monter A01:41

SBU
Monter A03:27

Schedevi
Monter A01:40

SHIS Bostäder
Monter A01:32

SKL Kommentus Inköpscentral
Monter A01:41

Socialstyrelsen
Monter A04:38

Steget vidare
Monter A01:38

AA, Anonyma Alkoholister
Monter A01:10

SSIL – För vård och omsorg
Monter A01:18

Arabo
Monter A01:16

Stiftelsen Dormsjöskolan
Monter A01:36

Stora Sköndal
Monter A06:26

Studentlitteratur
Monter A06:44

Sluta-Röka-Linjen
Monter A07:33

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Schematerapi
Monter A03:10A

Uppsala kommun
Monter A04:11

TietoEVRY
Monter A03:15

Tjust Behandlingsfamiljer
Monter A05:11

Unizon
Monter A06:28

Unicef
Monter A01:11B

Wemind
Monter A01:42

Ågrenska
Monter A03:12

Sleepify
Monter A03:11A

Omvida
Monter A01:20

Nytida
Monter A01:19

Insikten HVB
Monter A03:38

Stiftelsen Trygga Barnen
Monter A06:01

Youmo
Monter A03:57

MUCF
Monter A03:57

Uppsala kvinnojour
Monter A03:10B

Korpberget
Monter A04:10

Erikshjälpen
Monter A07:50A

Solrosen
Monter A07:50A

Buff
Monter A07:50A

Borell förlag
Monter A03:53

Inslussen
Monter A07:35