6 september, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Branschen rör sig snabbt mot mer digitalisering & förenkling av administrativa processer

Vi fick chansen att prata med Anna Helleblad från Tieto. I intervjun nedan kan du b.la läsa om Tietos förväntningar på plats under Socionomdagarna samt om deras integration med Journal Digital. Du får också en inblick i vad de har arbetat med det senaste året samt vilka kommande satsningar som görs framöver inom socialtjänstområdet.


Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund hos Tieto?
Jag är socionom och har jobbat inom IFO-verksamhet i över 20 år innan jag började på Tieto för snart 10 år sedan. Min roll på Tieto är Affärsansvarig vilket innebär att jag är ansvarig för affärerna med våra kommunkunder inom socialtjänsten. En viktig roll är att se till att kunderna är nöjda med det vi säljer och levererar, nämligen det IT-system som dagligen underlättar deras arbete.

Tieto kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2019, berätta, varför är ni med och ställer på Socionomdagarna?
Då många användare av vårt system finns på plats på Socionomdagarna är Socionomdagarna en bra möjlighet att träffa dagliganvändarna. Vi vill att fler ska känna till vårt partnerskap med Journal Digital som så bra kompletterar vårt system med sitt kraftfulla stöd för utförare med bland annat självskattningar som möjliggör uppföljningar av god kvalitet.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er inom socialtjänstområdet eller mot något annat ämne relaterat till Socionomdagarna/mot Socionomer? Vart är ert fokus nu? Vårt fokus är att slutföra vår successiva övergång från Procapita till det webbaserade Lifecare. Vi vill att alla våra dagliganvändare får kännedom att vi inom kort är helt klara med denna övergång så att deras kommun har möjlighet att jobba mer modernt, mobilt och mer användarvänligt. Dessutom har vi utvecklat flera Medborgartjänster som förenklar för handläggare och ger service åt medborgare i kommunerna och det vill vi också nå ut med. En annan het trend inom socialtjänsten är att automatisera processer och vi har tagit fram lösningar som stödjer kommunernas behov i det hänseendet.

Hur ser framtidsutsikterna ut: Internt för er? Externt, vad tror du branschen rör sig mot?
Vi har ca 65% av marknaden inom det verksamhetsområde vi vänder oss till, vilket redan är mycket bra. Då vi ligger i framkant när det gäller att utveckla nya moderna lösningar är framtidsutsikterna goda att ännu fler väljer oss. Branschen rör sig snabbt mot mer digitalisering och förenkling av administrativa processer. Det frigör tid för socionomerna att göra det de är utbildade för och helst vill ägna sig åt, nämligen förändringsarbete och mötet med människorna som söker hjälp och behöver stöd.

Vilka förväntningar har ni inför ert deltagande?
Att träffa så många socialsekreterare och beslutsfattare som möjligt och få berätta om vår utveckling och om vår integration till Journal Digital.

Hur förbereder ni er just nu för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?
Vi ser över vilka material vi ska ta med oss och hur vår monter ska bli så trevlig och inbjudande som möjligt för att nå ut på bästa sätt till deltagarna på Socionomdagarna.

Har du mer frågor som du vill ställa till Tieto? Besök gärna deras monter på plats under Socionomdagarna och fortsätt diskussionen. Du hittar Tieto på monterplats A03:15 i utställarhallen.