TALARE

Vi presenterar stolt talarlistan för 2020!

OBS! Pga det rådande läget har Socionomdagarna 2020 flyttats till nästa år, 9-10 november 2021!

Talarlistan nedan gäller därför inte och kommer uppdateras för 20201 närmare konferensen.

Talare Socionomdagarna 2020

alfreds

Alfred Skogberg

Grundare, Suicide Talks

allan_l

Allan Linnér

Leg. psykolog

annai

Ann Isaksson

Verksamhetschef, Alla Kvinnors Hus och f.d. polis

annak

Anna Kåver

Leg, psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykolog, handledare och författare

annan

Anna Nergårdh

Särskild utredare

annas

Anna Ståhl

Socialsekreterare, enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad

birgittas

Birgitta Svensson

Lektor i socialt arbete och forskningsledare FOU välfärd Värmland, Karlstads Universitet

camillab

Camilla Blomqvist

Socionom, fil. dr. i socialt arbete, förvaltningsdirektör, Göteborgs stad

camillal

Camilla Lundgren

Kurator, enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad

carl

Carl

Riskmanager, Nationella Skyddsinsatser

cathrink

Cathrin Kindel

Socionom, familjeterapeut, Ersta Sköndal Bräcke högskola

chrisstianr

Christian Rück

Professor i psykiatri, Karolinska Institutet

christinei

Cristine Isaksson

Socionom och bildterapeut och anställd som lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

erikal

Erika Lagergren

Processledare, Region Kronoberg

eskilw

Eskil Wadensjö

Professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

ewak

Ewa Kjell

Enhetschef, Borlänge kommun

evam

Eva Magnusson

Professor emerita i psykologi, Umeå universitet

fredn

Fred Nyberg

Professor e.m. och verksam som seniorprofessor vid U-FOLD, Uppsala universitet

fredrik_s

Fredrik Selin

Jurist, Brottsoffermyndigheten

fredrikm

Fredrik Malmer

Socionom, leg. psykoterapeut, Nationella Skyddsinsatser

glen

Glen Sjögren

Kommissarie, koordinator i projektet Sluta skjut, Polismyndigheten

gunillak

Gunilla Klingh

Verksamhetschef Utveckling och stöd, Rättviks kommun

gunnara

Gunnar Ahlin

Metodutvecklare, Alternatus

gunnelg

Gunnel Gustafsson

Processledare, Region Kronoberg

driton

Driton Rama

Fil. kand. psykologi, DBT-terapeut, delägare, Furuboda Balans HVB

gösta liljeholm

Gösta Liljeholm

Vd, Wemind HVB och styrelseledamot, Svensk Vård

irene

Iréne Nilsson Carlsson

Folkhälsoråd, Socialstyrelsen

karin_t

Karin Thorheim

Utredare, Socialstyrelsen

kristina lindholm

Kristina Lindholm

Utredare, Socialstyrelsen

lena martin

Lena Martin

Utredare, Socialstyrelsen

liselotte persson

Liselotte Persson-Öhrn

Utredare, Socialstyrelsen

lotta nyberg

Lotta Nybergh

Utredare, Socialstyrelsen

marie-anne

Marie-Anne Karlsson

Utredare, Socialstyrelsen

petra bergendahl

Petra Bergendahl

Jurist, Socialstyrelsen

petra rinman

Petra Rinman

Enhetschef, Socialstyrelsen

tyko

Tyko Granberger

MSc, fil. kand. psykologi, medgrundare Pratamedunga.se

spaceholder_head_soc

Anna Rinder von Beckerath

Enhetschef, Socialförvaltningen, Stockholm stad

spaceholder_head_soc

Cathrin Kindel

Socionom, familjeterapeut, Ersta Sköndal Bräcke högskola

spaceholder_head_soc

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet

spaceholder_head_soc

Christina Andersson

Leg. psykolog, författare, forskar vid Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan

spaceholder_head_soc

Cristine Isaksson

Socionom och bildterapeut och anställd som lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

spaceholder_head_soc

Daniel Karlberg

Forensisk socialutredare, socionom, Rättsmedicinalverket

spaceholder_head_soc

Edin Hamulic

HVBsamordnare, Socialtjänsten Norrköping

spaceholder_head_soc

Elisabeth Sundström Graversen

Projektledare Familjelyftet, Attention

spaceholder_head_soc

Emilie Hjelm Bonin

Operativ chef, Alternatus

spaceholder_head_soc

Enhetschef, Borlänge kommun

Forensisk socialutredare, socionom, Rättsmedicinalverket

spaceholder_head_soc

Eva Norlin

Socionom, Centrum mot våld, Umeå kommun samt regionkoordinator mot prostitution och människohandel, Region Nord

spaceholder_head_soc

Frida Jonsson

Socionom, cert. handledare för programmet Sorgbearbetning, föreläsare samt författare till boken ”Min bror tog drogerna

spaceholder_head_soc

Gunnel Andersson

Docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.

spaceholder_head_soc

Hanna Broberg

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

spaceholder_head_soc

Hans Swärd

Professor Socialhögskolan, Lunds universitet

spaceholder_head_soc

Hélène Lagerlöf

Socionom och forskare, fil. dr., Ersta Sköndal Bräcke Högskola

spaceholder_head_soc

Hugo Waara

Socionom, studierektor, familjeterapeut, Ersta Sköndal Bräcke högskola

spaceholder_head_soc

Jenny Jakobsson

Projektledare, Socialstyrelsen

spaceholder_head_soc

Johan Glad

Forskare Med. Socialstyrelsen

spaceholder_head_soc

Johan Wetterlöv

Leg. psykoterapeut/doktorand, Segesholm/ Österlenportens Behandlingshem

spaceholder_head_soc

Johanna Gripenberg

forskare, med. dr., enhetschef, STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet

spaceholder_head_soc

Jonas Trolle

Chef, Center mot våldsbejakande extremism

spaceholder_head_soc

Karin Göras

Enhetschef för biståndshandläggning inom SoL och LSS, Rättviks kommun

spaceholder_head_soc

Kata Nylén

Leg. psykolog, Klimatpsykologerna

spaceholder_head_soc

Kirsten Sandberg

Professor, Universitetet i Oslo, Department of Public and International Law

spaceholder_head_soc

Kjell Kolstad

Verksamhetsledare, Rivstart Sverige

spaceholder_head_soc

Knut Sundell

Sakkunnig i socialt arbete, SBU

spaceholder_head_soc

Kristina Weinsjö

Socionom, fil.mag., Council of International Fellowship for Social Workers/CIF-Sweden

spaceholder_head_soc

Lars Stiernelöf

Projektledare för Samordning mot extremism, Agera Värmland

spaceholder_head_soc

Lena Engelmark

Chefredaktör för tidskriften Socionomen

spaceholder_head_soc

Lina Leander

Fil. dr., projektledare, SBU

spaceholder_head_soc

Linn van Bryggen

Teamledare, licencierad Signs Of Safety-utbildare, Landa Familjevård/Landa Utbildning

spaceholder_head_soc

Lisa Koser

Bromma familjbehandlingsteam, Socialtjänsten, Bromma

spaceholder_head_soc

Lisa Ruuth

Processledare, socionom, Göteborgs Stad

spaceholder_head_soc

Lotta Borg Skoglund

MD PhD, medicinskt ledningsansvarig läkare, SMART Psykiatri

spaceholder_head_soc

Lotta Molander

Familjebehandlare/kurator och barnansvarig, Kvinnojouren Huddinge

spaceholder_head_soc

Louise Nelson

Utbildad socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

spaceholder_head_soc

Luke Sheahan

Bromma familjbehandlingsteam, Socialtjänsten, Bromma

spaceholder_head_soc

Lupita Svensson

Lunds universitet

spaceholder_head_soc

Magdalena Elmersjö

Socionom, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

spaceholder_head_soc

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare, Bris

spaceholder_head_soc

Magnus Lindgren

Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

spaceholder_head_soc

Malin Åman

Utredare, Socialstyrelsen

spaceholder_head_soc

Maria Blomgren-Rydell

Teamledare, Barnahus Fyrbodal

spaceholder_head_soc

Maria Bäcklund

Processledare, socionom, Göteborgs Stad

spaceholder_head_soc

Maria Hagberg

Magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare

spaceholder_head_soc

Maria Rönnlund

Enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad

spaceholder_head_soc

Maria Wallin

Sociolog, analytiker och utvecklingsledare, social utveckling och social resurs, Göteborgs Stad

spaceholder_head_soc

Marianne Eliasson

Särskild utredare

spaceholder_head_soc

Mariet Ghadimi

Verksamhetschef och grundare, Tris

spaceholder_head_soc

Martin Börjesson

Ersta Sköndal Bräcke högskola

spaceholder_head_soc

Martina Malmström

Verksamhetschef, Nämndemansgården

spaceholder_head_soc

Mattias Rosenqvist

Enhetschef, SHIS

spaceholder_head_soc

Mia Börjesson

Socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

spaceholder_head_soc

Mona Pihl

Projektledare och möjliggörare/praktiker, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

spaceholder_head_soc

Olga Persson

Generalsekreterare, Unizon

spaceholder_head_soc

Olivia Wigzell

Generaldirektör, Socialstyrelsen

spaceholder_head_soc

Palle Storm

Socionom och fil. dr. i socialt arbete, universitetslektor i socialt arbete, Stockholms universitet

spaceholder_head_soc

Pelle Olsson

Vetenskapsjournalist och författare

spaceholder_head_soc

Pernilla Baralt

Generalsekreterare, UNICEF Sverige

spaceholder_head_soc

Pernilla Martinsson

Samordnare, Barnahus Fyrbodal

spaceholder_head_soc

Peter Sköld

Behandingschef, Magelungen Söder HVB

spaceholder_head_soc

Petra Blom

Samordnare, Norrköping kommun

spaceholder_head_soc

Philip Hwang

Senior professor, författare, Göteborgs Universitet och Högskolan Väst

spaceholder_head_soc

Pia Kvillemo

Forskare med. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet

spaceholder_head_soc

Päivi Viisteensaari

Enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad

spaceholder_head_soc

Rebeca Persson

Socionom, verksam i Malmö stads avhopparverksamhet, Malmö stad

spaceholder_head_soc

Sanna Halfdan

Socionom, Council of International Fellowship for Social Workers/CIF-Sweden

spaceholder_head_soc

Sanna Ångbäck

1:e socialsekreterare med ansvarig för avhopparverksamheten och SIG, Borlänge kommun

spaceholder_head_soc

Sara Millberg

Skolkurator, socionom och handledare, Enheten för elevhälsa, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

spaceholder_head_soc

Simon Vinge

Chefsekonom, Akademikerförbundet SSR

spaceholder_head_soc

Sofia Åkerman

Författare, sjuksköterska, jurist

spaceholder_head_soc

Soroush Shouri

Leg. psykolog, har utvecklat modellen för interkulturell medvetenhet

spaceholder_head_soc

Stefan Einhorn

Professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet

spaceholder_head_soc

Suada Dani

Bemötandeansvarig Unizon och kvalitetssäkrare på Tjejjouren.se

spaceholder_head_soc

Susanne Strand

Docent i kriminologi, Örebro universitet

spaceholder_head_soc

Tanja Hillberg

Fil. dr. i psykologi och verksamhetsutvecklare inom området Barnfrid, Unizon

spaceholder_head_soc

Teres Hjärpe

Socionom och fil. dr. i socialt arbete, Socialhögskolan Lunds universitet

spaceholder_head_soc

Therese Olin

Utvecklingsstrateg, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne

spaceholder_head_soc

Tina Essner

Brukarambassadör, (H)järnkoll

spaceholder_head_soc

Tobias Elgán

Forskare fil. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet

spaceholder_head_soc

Toktam Jahnagiry

Utvecklingssekreterare och socionom, Malmö stad

spaceholder_head_soc

Tove Samzelius

Doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet

spaceholder_head_soc

Ulf Gustavsson

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, tidigare chef för Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala, numera utbildare i privat regi i ACT och trauma, handledare och behandlare

spaceholder_head_soc

Ulla-Maija Madison

Skolkurator, socionom och ordförande för Sveriges Skolkuratorers Förening, Kommunala vuxenutbildningen Gotland

spaceholder_head_soc

Ulrika Ernvik

Socionom och legitimerad psykoterapeut med systemisk inriktning, arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje