TALARE

Talarlistan för 2020 är under bearbetning!

Snart publicerar vi de första talarna för 2020. Tills vidare kan du ett urval av förra årets talare.

Talarintervjuer

Talare Socionomdagarna 2019

talare_soc_margareta

Margareta Winberg

Särskild utredare SoL, Regeringskansliet

talare_soc_susanna

Susanna Alakoski

Socionom och författare

talare_soc_tom

Tom Alandh

Journalist, Sveriges Television

talare_soc_alexandra

Alexandra Pascalidou

Journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist

talare_soc_josef

Josef Kurdman

Föreläsare och debattör

talare_soc_mia

Mia Börjesson

Socionom

talare_soc_bo

Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare

talare2019_soc_maria

Maria Wolmesjö

Fil. dr. och bitr. professor i socialt arbete, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås