TALARE

Agnes Lundström
Agnes Lundström

 

Utredare, Socialstyrelsen

13 nov
08:30 SPÅR 7B – Att se, lyssna till och göra anhöriga delaktiga – ett anhörigperspektiv

Alexandra Pascalidou
Alexandra Pascalidou

 

Journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist
Foto: Thron Ullberg

13 nov
12:30 SPÅR 10D – Var är papporna?

Amineh Kakabaveh
Amineh Kakabaveh

 

Socionom och ordförande, Vhek – Varken Hora eller Kuvad
Fotograf: Christian Gustavsson

12 nov
12:20 SPÅR 3E – Hedersförtryck – berättelser från Sverige och världen

Anna Angelin
Anna Angelin

 

Docent, universitetslektor, Lunds universitet

13 nov
12:30 SPÅR 10E – Kan aktivering och kommunala arbetsmarknadsinsatser vara en möjlighet för att bryta socialbidragsbehov

Anna Burston
Anna Burston

 

Verksamhetschef i socialpsykiatrin i Lund och ledamot i FSS styrelse
Foto: Frozentime
12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!
13 nov
15:20 SPÅR 12A – Framtidens första linjens socialtjänst

Anna Strömstedt
Anna Strömstedt

 

Projektledare, varit verksam skolledare inom grund- och gymnasieskola i 11 år, Strömsund kommun

13 nov
15:20 SPÅR 12C – Att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige. – ”Barn i familj” – Strömsunds kommun

Annica Frank
Annica Frank

 

Familjebehandlare Järva SDF. mfl. Barnenheten/ familjestödsenheten, Stockholm stad

13 nov
11:20 SPÅR 9E – Omhänderta inte mina barn! Erfarenheter av ett annat sätt att utreda

Annika Sjöberg
Annika Sjöberg

 

Tidningen Socionomen


Annika Wassberg
Annika Wassberg

 

Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrep

12 nov
13:30 SPÅR 4D – DEL 1 Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem
15:00 SPÅR 5D – DEL 2 Sexuella övergrepp – offer och förövare – samtalen

Arezo Samadi
Arezo Samadi

 

Kurator, Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

13 nov
11:20 SPÅR 9C – Samtal med ungdomar i en hederskontext – vad har de lärt oss

Arne Magnus Haegland
Arne Magnus Haegland

 

Inspektor, Bjørgvin Ungdomsfängelse, Norge

12 nov
16:00 SPÅR 6G – Norges ungdomsfängelse Bjørgvin – kan Sverige ta lärdom av Norge?

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

 

Sakkunnig kvinnofrid, Riksförbundet Unizon

12 nov
15:00 SPÅR 5F – Verktyg för ett hållbart kvinnofridsarbete

Åsmund Steine
Åsmund Steine

 

Assisterende fengselsleder, Bjørgvin Ungdomsfängelse, Norge

12 nov
16:00 SPÅR 6G – Norges ungdomsfängelse Bjørgvin – kan Sverige ta lärdom av Norge?

Basem Al-Nabulsi
Basem Al-Nabulsi

 

Samordnare, Uppsala Kommun

12 nov
16:00 SPÅR 6E – Brobyggare för att bekämpa misstro och desinformation kring Socialtjänsten

Beata Bergkvist
Beata Bergkvist

 

Verksamhetsutvecklare, Linköpings Kommun

12 nov
11:10 SPÅR 2G – Samverkansprojektet Rätt Kurva – för att minska rekrytering av barn till kriminella gäng

Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén

 

Leg psykolog och författare till flertalet böcker om lågaffektivt bemötande inom olika områden

12 nov
11:10 SPÅR 2E – Att villkora stöd – hur fungerande är det? Verkligheten och praktiken

Camilla Larsson
Camilla Larsson

 

Demokratisamordnare, Örnsköldsviks kommun

13 nov
08:30 SPÅR 7D – Att jobba med barn och ungas delaktighet och inflytande är viktigt på riktigt!

Camilla Pettersson
Camilla Pettersson

 

Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

13 nov
11:50 SPÅR 9A – Föräldraskapsstöd till familjer i en hederskontext – så arbetar kommuner och regioner

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall

 

Statsråd, Socialtjänstminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

12 nov
09:40 SPÅR 1A – Professionens nya uppdrag – vad innebär lagändringarna för de som arbetar inom socialtjänsten?

Charlotta Lundberg
Charlotta Lundberg

 

Brottsförebyggande samordnare Polisområde Stockholm Nord, Samordnare BOB/ROC region Stockholm, Polismyndigheten

13 nov
15:20 SPÅR 12G – Stockholms län kraftsamlar mot våldet – ROC, Regionalt Operativt Center

Christian Arnbom
Christian Arnbom

 

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

13 nov
08:30 SPÅR 7A – DEL 1 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister!
10:10 SPÅR 8A – DEL 2 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister

Christine Hummelblad
Christine Hummelblad

 

Drogförebyggare, Öckerö Kommun

12 nov
14:00 SPÅR 4F – Praktiskt lokalt drogförebyggande arbete

Christoffer Smitz Nilsson
Christoffer Smitz Nilsson

 

Socionom som utbildar bland annat i bemötande och lösningsfokueserade metoder inom socialt arbete, och ligger bakom utredningsmetodiken En varaktig relation, där vikten av umgänge utgör ett av många viktiga områden ett blivande familjehem behöver kunskap kring

13 nov
15:20 SPÅR 12E – Vikten av umgänge för placerade barn

Ebba Silfverstolpe Agardh
Ebba Silfverstolpe Agardh

 

Projektledare TSI och SST, Skolverket

12 nov
16:00 SPÅR 6D – Tidigt och samordnat arbete för barn och unga – att rusta för nya socialtjänstlagen

Elise Ekmen
Elise Ekmen

 

Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center, Botkyrka Kommun

12 nov
13:30 SPÅR 4C – Botkyrka kommuns arbete med avhopparverksamhet

Emil Häggbom
Emil Häggbom

 

Samordnare mot kriminalitet, Våldspreventivt Center, Botkyrka Kommun

12 nov
13:30 SPÅR 4C – Botkyrka kommuns arbete med avhopparverksamhet

Emma Fager
Emma Fager

 

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

12 nov
15:00 SPÅR 5C – Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor

Emma Nord
Emma Nord

 

Senior socialsekreterare och förebyggande socialsekreterare, Haninge Kommun

13 nov
11:20 SPÅR 9G – Kommunens tidiga insatser och förebyggande arbete

Erik Ulnes
Erik Ulnes

 

Politisk rådgivare på Rädda barnen

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!

Evin Bider
Evin Bider

 

Samordnare, Uppsala Kommun

12 nov
16:00 SPÅR 6E – Brobyggare för att bekämpa misstro och desinformation kring Socialtjänsten

Fanny Eklund
Fanny Eklund

 

Verksamhetsledare, Riksförbundets Attention


Fredrik Hjulström
Fredrik Hjulström

 

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

12 nov
13:30 SPÅR 4A – Insatser utan behovsprövning – hur kommer det påverka dig?
15:00 SPÅR 5A – Vad innebär det för socialtjänsten att verksamheten ska bedrivas i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Frida Asperö
Frida Asperö

 

Projektledare för Bryta Mönster, Bufff Sverige

13 nov
11:20 SPÅR 9A – Hur påverkas syskon till unga frihetsberövade och vilket stöd behöver dem?

Georgios Karpathakis Jaenson
Georgios Karpathakis Jaenson

 

Författare och grundare, Underbara ADHD
Foto: Robert Fröberg

12 nov
11:10 SPÅR 2F – Att (över)leva med ADHD

Håkan Fransson
Håkan Fransson

 

Drogförebryggare, Öckerö Kommun

12 nov
14:00 SPÅR 4F – Praktiskt lokalt drogförebyggande arbete

Hanna Broberg
Hanna Broberg

 

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

13 nov
12:30 SPÅR 10A – Att bygga team och lärande i förändring

Hanna-Liisa Juntti
Hanna-Liisa Juntti

 

Socionom och gruppchef, SOS Barnbyar

13 nov
11:20 SPÅR 9D – Stödet och hållbarhetsvinsterna! Barns placering och eftervård

Heike Erkers
Heike Erkers

 

Ordförande Akademikerförbundet SSR

12 nov
11:10 2A – Ett öppet och demokratiskt Sverige

Hilde Wiberg
Hilde Wiberg

 

Enhetschef, Uppsala Kommun

12 nov
16:00 SPÅR 6E – Brobyggare för att bekämpa misstro och desinformation kring Socialtjänsten

Ia Sundberg Lax
Ia Sundberg Lax

 

Specialist inom skolfrånvaroproblematik, Magelungen

13 nov
13:40 SPÅR 11E – Socialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt!

Inge Jansen
Inge Jansen

 

Inge Jansen, har arbetat som polis och socialsekreterare i Nederländerna i ärenden angående våld i nära relationer. Inge arbetar sedan 2020 som socialsekreterare i Ljusdal kommun

13 nov
10:10 SPÅR 8B Erfarenheter kring den nederländska modellen ”Det tillfälliga hemförbud” angående våld i nära relationer

Jale Poljarevius
Jale Poljarevius

 

Polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

13 nov
12:30 SPÅR 10G – Gängbekämpning – nutid, framtid och metoder för att reducera det dödliga våldet!

Jan Persson
Jan Persson

 

Medförfattare till boken ”Klanerna: den systemhotande brottsligheten” och lång erfarenhet som säkerhetsexpert, bland annat som säkerhetschef i näringslivet. Jan har en bakgrund som polis och har jobbat nära ett decennium för Säpo

13 nov
08:30 SPÅR 7G – Klanerna – den systemhotande brottsligheten

Jennie Claesson
Jennie Claesson

 

Kommunalråd för Liberalerna i Uppsala kommun

12 nov
09:40 SPÅR 1C – Jag ville inte leva men vågade inte dö – om mötet med en socialsekreterare som tog mig på allvar. Det räddade mitt liv.

Jessica Bengtsson-Kabranian
Jessica Bengtsson-Kabranian

 

Projektledare och föreläsare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har tidigare arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Har en kandidat i psykologi och är steg-1 utbildad i psykoterapi, KBT,

13 nov
13:40 SPÅR 11F – Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa?

Jessica Ljung
Jessica Ljung

 

Kommunpolis i Linköping, Polismyndigheten

12 nov
11:10 SPÅR 2G – Samverkansprojektet Rätt Kurva – för att minska rekrytering av barn till kriminella gäng

Johanna Kumlin
Johanna Kumlin

 

Enhetschef kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

12 nov
15:00 SPÅR 5E – Socialtjänstens arbete med stöd till avhoppare

Johanna Wallin
Johanna Wallin

 

Projektmedarbetare för Bryta Mönster, Bufff Sverige

13 nov
11:20 SPÅR 9A – Hur påverkas syskon till unga frihetsberövade och vilket stöd behöver dem?

Kalle Pettersson
Kalle Pettersson

 

Senior policy designer på Experio Lab Sverige, Passet modereras av Tidskrift Socinomen

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet! +

Kalle Pettersson
Kalle Pettersson

 

Senior policy designer på Experio Lab Sverige, Passet modereras av Tidskrift Socinomen
Foto: ExperioLab

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!

Katarina A Sörngård
Katarina A Sörngård

 

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare, Sörngårds Psykologbyrå

12 nov
13:30 SPÅR 4E – Viktigt att tänka på när man möter en klient med autism

Kenneth Humling
Kenneth Humling

 

Kvalitetutvecklare, Östergötlands Stadsmission

13 nov
11:20 SPÅR 9B – Svensk standard för att mäta effekter inom socialt arbete

Kerstin Svensson
Kerstin Svensson

 

Professor i socialt arbete, Lunds universitet, föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS)

13 nov
13:40 SPÅR 11A – Vilken kunskap behövs i socialtjänsten?

Kjerstin Bergman
Kjerstin Bergman

 

Projektledare TSI och SST, Socialstyrelsen

12 nov
16:00 SPÅR 6D – Tidigt och samordnat arbete för barn och unga – att rusta för nya socialtjänstlagen

Klas Nilsson
Klas Nilsson

 

Handläggare, SKR

12 nov
12:20 SPÅR 3B – Framtidens Socialtjänst med hjälp av digitalisering

Lars Plantin
Lars Plantin

 

Professor i socialt arbete, Malmö universitet, föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS)

13 nov
13:40 SPÅR 11A – Vilken kunskap behövs i socialtjänsten?

Lena Morin Nilsén
Lena Morin Nilsén

 

Generalsekreterare, grundare, nxtME

13 nov
11:20 SPÅR 9F – Vägen tillbaka till ett bra liv efter incest – sexuellt utsatt som barn

Linn Moser Hällen
Linn Moser Hällen

 

Socionom, författare, handledare i psykosocialt arbete och grundläggande psykoterapi

12 nov
16:00 SPÅR 6C – Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer – erbjuder vi en jämlik social vård?

Lisette Wahlroth
Lisette Wahlroth

 

Utredare, Socialstyrelsen

13 nov
08:30 SPÅR 7B – Att se, lyssna till och göra anhöriga delaktiga – ett anhörigperspektiv

Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund

 

Forskare och överläkare Letterlife och SMART Psykiatri
Foto: Appendixfotografi

12 nov
12:20 SPÅR 3C – Att leva med ADHD 24/7

Lotta Forsberg
Lotta Forsberg

 

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

12 nov
15:00 SPÅR 5C – Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor

Lottie Wahlin
Lottie Wahlin

 

fil. dr. och lektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

12 nov
11:10 SPÅR 2B – Medling vi brott – en konflikthanteringsmetod

Louise Bringselius
Louise Bringselius

 

Forskare, författare

13 nov
12:30 SPÅR 10A – Att bygga team och lärande i förändring

Madeleine Opira
Madeleine Opira

 

Grundare, A Million Minds

12 nov
10:10 SPÅR 8C – Samverkan som metod för att vända utvecklingen i områden med socioekonomiska utmaningar

Marcus Gustafsson
Marcus Gustafsson

 

Föreläsare och författare

13 nov
08:30 SPÅR 7C – Att utmana heteronormen och att motverka diskriminering

Marcus Hjelm
Marcus Hjelm

 

Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism

12 nov
13:30 SPÅR 4G – Samarbete för att förhindra framtida skolattacker

Margareta Lindberg
Margareta Lindberg

 

Utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket

13 nov
15:50 SPÅR 12E – Våga prata pengar – Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Maria H Andersson
Maria H Andersson

 

Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

13 nov
11:50 SPÅR 9A – Föräldraskapsstöd till familjer i en hederskontext – så arbetar kommuner och regioner

Maria Kjellgren
Maria Kjellgren

 

Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare, lärare i psykoterapi och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet

12 nov
16:00 SPÅR 6B – Skolkuratorns individuella samtal med barn och ungdomar

Maria Wendelstig
Maria Wendelstig

 

Projektledare – ROC (Regionalt Operativt Center), Samordningskansliet Samverkan Stockholmsregionen

13 nov
15:20 SPÅR 12G – Stockholms län kraftsamlar mot våldet – ROC, Regionalt Operativt Center

Maria Willis
Maria Willis

 

Grupphandledare och samtalsterapeut

13 nov
08:30 SPÅR 7F – Långvarigt bidragsberoende med start i klientmötet – psykologisk trygghet och ett systemiskt perspektiv

Marielle Jarlinius
Marielle Jarlinius

 

Projektledare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har egna erfarenheter av att växa upp med föräldrar som är beroende av alkohol och droger.

13 nov
13:40 SPÅR 11F – Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa?

Marta Gandra
Marta Gandra

 

Samordnare socialtjänstens digitalisering, SKR

12 nov
12:20 SPÅR 3B – Framtidens Socialtjänst med hjälp av digitalisering

Matilda Jägerdén
Matilda Jägerdén

 

Sektionschef Bostad Först och Bostadsbyn, Malmö Stad

13 nov
12:30 SPÅR 10F – Stöd till hemlösa – så arbetar Malmö stad

Mia Börjesson
Mia Börjesson

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

13 nov
13:40 SPÅR 11C – Hur mår jag egentligen? Socialarbetarens egenomsorg och egenvård
15:20 SPÅR 12D – Utmanande samtal med fokus på självbild och självkänsla – verktyg!

Mikaela Eriksson
Mikaela Eriksson

 

Samordnare, medlare och kurator, Uppsala Kommun

12 nov
11:10 SPÅR 2B – Medling vi brott – en konflikthanteringsmetod

Mirjam Johansson
Mirjam Johansson

 

Socionom som utbildar bland annat i bemötande och lösningsfokueserade metoder inom socialt arbete, och ligger bakom utredningsmetodiken En varaktig relation, där vikten av umgänge utgör ett av många viktiga områden ett blivande familjehem behöver kunskap kring

13 nov
15:20 SPÅR 12E – Vikten av umgänge för placerade barn

Monica Engström
Monica Engström

 

Socialrättsjurist , Akademikerförbundet SSR

12 nov
11:10 SPÅR 2A – Ett öppet och demokratiskt Sverige
13:30 SPÅR 4A – Insatser utan behovsprövning – hur kommer det påverka dig?
15:00 SPÅR 5A – Vad innebär det för socialtjänsten att verksamheten ska bedrivas i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Niklas Eriksson
Niklas Eriksson

 

Handläggare på SKR, Erik Ulnes, politisk rådgivare på Rädda barnen
Foto: SKR

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!

Ola Siljeholm
Ola Siljeholm

 

Leg. psykolog I med. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

12 nov
13:30 SPÅR 4F – Från forskning till praktik – alkohol- och drogförebyggande arbete

Olga Persson
Olga Persson

 

Ordförande riksförbundet Unizon

12 nov
15:00 SPÅR 5F – Verktyg för ett hållbart kvinnofridsarbete

Oskar Hagman
Oskar Hagman

 

Utredare, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

13 nov
13:40 SPÅR 11G – Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism

Palle Storm
Palle Storm

 

Socionom, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

12 nov
15:00 SPÅR 5F – Det sociala arbetet inom äldreomsorgensocialtjänstkontext

Patti Hansén
Patti Hansén

 

Socialpedagog, verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen

12 nov
11:10 SPÅR 2E – Att villkora stöd – hur fungerande är det? Verkligheten och praktiken

Per-Olof Hallin
Per-Olof Hallin

 

Professor emeritus, Malmö Universitet

12 nov
15:00 SPÅR 5G – Att vända utvecklingen i socialt utsatta områden

Peter Andersson
Peter Andersson

 

Lektor, Stockholm Universitet

12 nov
12:20 SPÅR 3A – Erfarenheter av våld i en nära relation bland placerade ungdomar på SiS särskilda ungdomshem

Petra Ståhlgren
Petra Ståhlgren

 

Sektionschef, Solna Stad

13 nov
08:30 SPÅR 7F – Långvarigt bidragsberoende med start i klientmötet – psykologisk trygghet och ett systemiskt perspektiv

Poya Ashna
Poya Ashna

 

Kurator, Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

13 nov
11:20 SPÅR 9C – Samtal med ungdomar i en hederskontext – vad har de lärt oss

Rebecca Svensson
Rebecca Svensson

 

Föreläsare och socionom

13 nov
11:20 SPÅR 9D – Stödet och hållbarhetsvinsterna! Barns placering och eftervård

Rissa Seidou
Rissa Seidou

 

Områdespolisen, Järva

12 nov
12:20 SPÅR 3G – Förebyggande arbete med barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet

Sandra Jönsson
Sandra Jönsson

 

Metodstöd Bostad Först, Malmö Stad

13 nov
12:30 SPÅR 10F – Stöd till hemlösa – så arbetar Malmö stad

Sanna Bodén
Sanna Bodén

 

Projektmedarbetare och kommunikatör med bakgrund inom tjänstedesign, Strömsund kommun

13 nov
15:20 SPÅR 12C – Att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige. – ”Barn i familj” – Strömsunds kommun

Sebastian Röhlke
Sebastian Röhlke

 

Psykolog, Magelungen

13 nov
13:40 SPÅR 11E – SSocialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt!

Sibel Korkmaz
Sibel Korkmaz

 

Socionom, lektor, Stockholm Universitet

12 nov
12:20 SPÅR 3A Erfarenheter av våld i en nära relation bland placerade ungdomar på SiS särskilda ungdomshem

Sofia Linder
Sofia Linder

 

Utredare, Kompetenscenter barn och unga. Avdelningen för strategi och utveckling, Socialförvaltningen, Stockholms stad

13 nov
13:40 SPÅR 11E – Socialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt!

Sofia Wallström
Sofia Wallström

 

Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

12 nov
11:10 SPÅR 2C – Att hindra oseriösa och kriminella aktörer inom vård och omsorg

Soleyman Ghasemiani
Soleyman Ghasemiani

 

Socionom, författare och stödkoordinator på GAPF. Soleyman har jobbat många år inom socialtjänsten. Utbildar om hedersvåld, PATRIARK och handleder i hedersärenden. Fick Fadimes minnesfond pris 2006, och GAPFs utmärkelse 2022 för sina insatser mot hederskultur.

13 nov
10:10 SPÅR 8G Pojkars dubbla roller inom hederskulturen – offer och förövare
14:10 SPÅR 11F Hur ska skolorna motverka hedersförtrycket?

Susanna Alakoski
Susanna Alakoski

 

Socionom och författare till bland annat romanen Bomullsängeln. Foto: Sara Mac Key

13 nov
12:30 SPÅR 10B – DEL 1 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten. Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter?
13:40 SPÅR 11B – DEL 2 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten. Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter?

Therese Travis
Therese Travis

 

Projektledare, Samverkan Stockholmsregionen

13 nov
12:30 SPÅR 10C – Vikten av att arbeta mot öppna drogscener

Tobias Berg
Tobias Berg

 

Socionom som utbildar bland annat i bemötande och lösningsfokueserade metoder inom socialt arbete, och ligger bakom utredningsmetodiken En varaktig relation, där vikten av umgänge utgör ett av många viktiga områden ett blivande familjehem behöver kunskap kring

13 nov
15:20 SPÅR 12E – Vikten av umgänge för placerade barn

Tove Harnett
Tove Harnett

 

Docent i socialt arbete, Lunds universitet

12 nov
16:00 SPÅR 6F – Lojalitet mellan äldre och hemtjänstpersonal – en farlig dans som osynliggör neddragningarnas konsekvenser

Ullakarin Nyberg
Ullakarin Nyberg

 

Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

13 nov
10:10 SPÅR 8E – Arbetet med suicidprevention och stöd efter suicid

Ulrika Ernvik
Ulrika Ernvik

 

Ulrika Ernvik, författare, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Författare till bland annat: ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn” som getts ut på Studentlitteratur, ”Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer” utgiven på Libris förlag, samt ”Trygghetsberättelser – Från trauma till trygghet” utgiven på Borell förlag.

12 nov
11:10 SPÅR 2D – Från trauma till trygghet
12:20 SPÅR 3D – Sluta lös konflikter!

Urban Markström
Urban Markström

 

Socionom och professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Gästprofessor vid Helsingfors universitet

12 nov
13:30 SPÅR 4B – Vad är tillförlitlig och tillämpbar kunskap för socionomer?

Victor de Almeida
Victor de Almeida

 

Författare till boken Kramen från helvetet och driver bland annat podcasten och youtube-kanal

12 nov
09:40 SPÅR 1B – En skildring av Sverige både på gott och ont

Viktoria Hagelstedt
Viktoria Hagelstedt

 

Avdelningschef för samordning och datadelning, Myndigheten för digital förvaltning – Digg

12 nov
15:00 SPÅR 5B – Hur kan gemensam digital infrastruktur bidra till bättre socialt arbete och socialtjänst?

Ylfva Wistrand
Ylfva Wistrand

 

Projektledare, pedagog inom språk och kultur med en bakgrund som behandlingsassistent, Strömsund kommun

13 nov
15:20 SPÅR 12C – Att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige. – ”Barn i familj” – Strömsunds kommun

Zandra Kanakaris
Zandra Kanakaris

 

Generalsekreterare för 1000 möjligheter. Unizon samlar 150 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburnastödverksamheter över hela landet

12 nov
12:20 SPÅR 3F – Porr och prostitution – en lägesbild om unga tjejers erfarenheter