TALARE

Anders Printz
Anders Printz

 

Var särskilda utredaren av Samsjuklighetsutredning

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2A – Samsjuklighetsutredningen – vad händer härnäst av relevans för socialt praktiskt arbete?

Ann Rask Samuelsson
Ann Rask Samuelsson

 

Ann Rask Samuelsson har en juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Hon har erfarenhet av arbete från flera delar av rättsväsendet och arbetar idag som domare, med särskild kompetens och engagemang inom barnrätt, migrationsrätt och sociala trygghetssystemen. Under flera år har Ann Rask Samuelsson varit ledamot och vice ordförande i styrelsen för Bris.
Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson är författare till boken Barnkonventionen i socialtjänsten.

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2D – Barnkonventionen i Socialtjänsten

Ann-Charlotte Laurell
Ann-Charlotte Laurell

 

Verksamhetsutvecklare och psykolog, Suntarbetsliv

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11F – Hot och våld på arbetsplatsen

Anna Forsström
Anna Forsström

 

Socialtjänstinspektör i Stockholms stad

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9C – Vad kan vi lära av socialtjänstinspektörernas granskning av den sociala barnavården i Stockholm stad?

Anna Malmquist
Anna Malmquist

 

Leg. psykolog, docent, Linköpings universitet

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2C – Att vara utsatt som hbtq-person leder till minoritetsstress

Annika Londono Öst
Annika Londono Öst

 

Utredare, SKR

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7A – Digitalisering inom socialtjänsten – vad kan det innebära för möjligheter?

Annika Sjöberg
Annika Sjöberg

 

Tidningen Socionomen

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal

Annika Wassberg
Annika Wassberg

 

Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11D – Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem

Arja Kallo
Arja Kallo

 

Biträdande verksamhetschef, Stockholm stad

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3C – Kommunens roll för att underlätta nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden

Åsa Ekman
Åsa Ekman

 

Åsa Ekman, har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och är idag författare och konsult och hjälper organisationer i det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Åsa Ekman har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter idag i styrelsen för Bris och Clowner utan gränser. Hon är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack. Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson är författare till boken Barnkonventionen i socialtjänsten.

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2D – Barnkonventionen i Socialtjänsten

Åsa Furén-Thulin
Åsa Furén-Thulin

 

Sektionschef SKR

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion

Åsa Lind
Åsa Lind

 

Anhörigkonsulent, Uppsala kommun

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7D – Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende

Åsa Paborn
Åsa Paborn

 

Direktor, Stockholms Stadsmission

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12C – Vad krävs för att knäcka hemlösheten?

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

 

Sakkunnig kvinnofrid, Unizon

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4C – Vart tar kvinnorna vägen?

Benny Haag
Benny Haag

 

Skådespelare, författare, föreläsare och KBT-terapeut

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7F – ”Inte mer än fullt, tack!”

Björn Philips
Björn Philips

 

Professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal

Camilla Waltersson Grönwall
Camilla Waltersson Grönwall

 

Statsråd, Socialtjänstminister
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Onsdag 8 nov
09:40 SPÅR 1B – Samtiden och framtiden, att utveckla en stark socialtjänst i tiden!

Caroline Larsson Stålbert
Caroline Larsson Stålbert

 

Inspektör IVO

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2E – När personalen går över gränsen

Christian Arnbom
Christian Arnbom

 

Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10A – Del 1 – Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister!
13:40 11A – Del 2 – Att bemöta och hanterar allmänheten och rättshaverister!

Christina Thingwall
Christina Thingwall

 

Projektledare frivården

Onsdag 8 nov
14:00 SPÅR 4C – Straff i frihet – hur gör frivården samhället tryggare?

Clea Rodziewicz
Clea Rodziewicz

 

Misa Ung

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9C – För att bryta rekrytering till kriminella nätverk behöver vi som samhälle öppna våra dörrar och bli bättre på att rekrytera de unga

Daniel Diaz
Daniel Diaz

 

Verksamhetsansvarig på Hassela solidaritet och tidigare Nationell samordnare för arbetet med hållbar försörjning för Rädda Barnen berättar om de unga som hamnar i våldsspiraler och om sitt arbete med barn och ungdomar för att förklara hur man kommer ur detta.

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6D – Om unga som hamnar i våldspiraler och vägen ur det

Daniel Johnsson
Daniel Johnsson

 

Kommunpolis Hisingen

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8G – Cylindermodellen – för att bryta våldsspiralen

Daniel Neck
Daniel Neck

 

Trygghetschef, Bostadsbolaget

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10C – Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden

David Brehm Sausdal
David Brehm Sausdal

 

Docent. Biträdande universitetslektor, Lunds universitet

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4A – Hur arbetar man mot gängkriminalitet i Danmark – och fungerar det?

David Shannon
David Shannon

 

Enhetschef, Brå

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4G – Betydelsen av socioekonomiska bakgrundsfaktorer för om personer blir kriminellt aktiva eller inte

Dzemal Sabovic
Dzemal Sabovic

 

Utvecklingschef på Bostadsbolaget

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10C – Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden

Ebba Silfverstolpe Agardh
Ebba Silfverstolpe Agardh

 

Skolverket

Torsdag 9 nov
10:40 SPÅR 8C – Nationell spridning av TSI Socialstyrelsen & Skolverket

Elin Johansson
Elin Johansson

 

Verksamhetsutvecklare SUD, socionom med magisterexamen i socialt arbete

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4F – Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD – 20 år av framgångsrik samverkan mellan akademi och yrkesliv

Elin Karlsson
Elin Karlsson

 

Jurist inom socialjuridik med fokus på placerade barn och unga på Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8C – Nya stöd för tillämpningen av LVU

Elin Wesslander
Elin Wesslander

 

Psykolog, psykoterapeut, specialist i psykoterapi och författare till boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapirummet.

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal

Elisabeth Håkansson
Elisabeth Håkansson

 

Socionom, familjeterapeut. Verksamma i Bromma familjebehandlarteam (BFB), socialtjänsten, Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11E – Reparation av relation och anknytningsbrott? Erfarenheter av Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) i en socialtjänstkontext

Elisabeth Sundström Graversen
Elisabeth Sundström Graversen

 

Kanslichef, Riksförbundet Attention

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12G – Socialtjänstens bemötande av familjer med NPF

Emma Holmgren
Emma Holmgren

 

Rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism, CVE

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5G – Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Eva Hagbjer
Eva Hagbjer

 

Utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3A – Omotiverade skillnader i socialtjänsten – hur ser det egentligen ut?

Eva Kågström
Eva Kågström

 

Utredare på Socialstyrelsen. Socionom med en bakgrund inom den sociala barn- och ungdomsvården

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8C – Nya stöd för tillämpningen av LVU

Eva Mowitz
Eva Mowitz

 

Rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism, CVE

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5G – Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Evelina Hirvonen Lindqvist
Evelina Hirvonen Lindqvist

 

Anhörigkonsulent, Enköpings kommun

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7D – Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende

Fabian Lenhard
Fabian Lenhard

 

Psykolog, PhD, kvalitetscontroller, WeMind

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9F – Att systematiskt utvärdera placeringar inom individ och familj. Hur ska vi få till den viktiga kunskapen om våra insatser och vad ska vi använda den till?

Fanny Eklund
Fanny Eklund

 

Verksamhetsledare, Riksförbundets Attention

Torsdag 9 nov
15:20 12G – Socialtjänstens bemötande av familjer med NPF

Fanny Marell
Fanny Marell

 

Psykoterapeut och handledare

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal

Finn Kronsporre
Finn Kronsporre

 

Jurist och socialrättsexpert

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7C – Kvalificeringskrav för rätt till bostad med särskild service enligt LSS i förhållande till det faktiska innehållet i insatsen

Fredrik Hjulström
Fredrik Hjulström

 

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2B – Den förändrade yrkesrollen – en framtidsspaning
Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion

Georgios Karpathakis Jaenson
Georgios Karpathakis Jaenson

 

Georgios Karpathakis Jaenson, författare och grundare Underbara ADHD
Georgios Karpathakis växte upp med en känsla att det mesta han gjorde blev fel. Att ingen förstod honom och att han aldrig passade in. Som 25 åring fick Diagnosen ADHD och saker kunde börja falla på plats. Idag hjälper en Georgios Karpathakis föreläsningar vilka möjligheter adhd faktiskt kan medföra.

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2F – Att (över)leva med ADHD

Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

 

Författare, beteendevetare, docent i medicinsk psykologi och leg. Psykoterapeut, Stressmottagningen i Stockholm

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3B – Att gå vidare från utmattning och att förebygga och hantera återfall

Gösta Liljeholm
Gösta Liljeholm

 

Psykolog och utvecklingschef HVB, WeMind IoF

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9F – Att systematiskt utvärdera placeringar inom individ och familj. Hur ska vi få till den viktiga kunskapen om våra insatser och vad ska vi använda den till?

Hanna Broberg
Hanna Broberg

 

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9A – Utsatt som chef

Heike Erkers
Heike Erkers

 

Ordförande Akademikerförbundet SSR

Onsdag 8 nov

09:00 Välkommen till Socionomdagarna 2023!
Torsdag 9 nov
10:10 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion

Helena Nicklasson
Helena Nicklasson

 

Chefsförhandlare, Akademikerförbundet SSR

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9A – Utsatt som chef

Ia Sundberg Lax
Ia Sundberg Lax

 

Behandlingschef för Magelungens hemmasittarprogram

Torsdag 9 nov
11:50 SPÅR 9F – Problematisk skolfrånvaro och social isolering

Ida Lindecrantz
Ida Lindecrantz

 

Anhörigkonsulent, Uppsala kommun

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7D – Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende

Igor Dimitric
Igor Dimitric

 

Kriminalvårdsinspektör, Frivården Stockholms län

Onsdag 8 nov
14:00 SPÅR 4C – Straff i frihet – hur gör frivården samhället tryggare?

Jakob Carlander
Jakob Carlander

 

Leg psykoterapeut. författare till böckerna: Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken, och Att förstå sin egen kompetens – stöd för professionella i människovårdande yrken. Libris förlag

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12A – Att förstå sin egen utsatthet – och sin egen kompetens som socionom

Jale Poljarevius
Jale Poljarevius

 

Polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10G – Gängbekämpning – nutid, framtid och metoder för att reducera det dödliga våldet!

Joacim Larsson von Garaguly
Joacim Larsson von Garaguly

 

Avdelningschef socialt arbete och universitetslektor Företagsekonomi, Högskolan Dalarna

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4F – Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD – 20 år av framgångsrik samverkan mellan akademi och yrkesliv

Johan Albihn
Johan Albihn

 

Utredningssekreterare

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5A – Minskad sekretess inom socialtjänsten för att förebygga och bekämpa brott

Johanna Strauss
Johanna Strauss

 

Socialtjänstinspektör i Stockholms stad

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9C – Vad kan vi lära av socialtjänstinspektörernas granskning av den sociala barnavården i Stockholm stad?

Joonas Terje
Joonas Terje

 

Enhetschef IVO

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2E – När personalen går över gränsen

Jörgen Larsson
Jörgen Larsson

 

Forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10E – Förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta ett stöd till avhoppare

Jorun Nilsen
Jorun Nilsen

 

Socionom och medlem i CIF-Sweden

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11C – Socialt arbete i ett annat land för fred och internationellt utbyte

Julia Carlsson
Julia Carlsson

 

Universitetslektor, Högskolan i Borås

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11B – Framtidens socialtjänst – en digital utvecklingsresa?

Julia Engström
Julia Engström

 

Kurator och samordnare för barn- och anhörigstöd, Storasyster

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8E – Anhöriga till personer utsatta för sexuellt våld

Karin Blomgren
Karin Blomgren

 

Socionom och utredningssekreterare i utredningen En uppväxt fri från våld från Regeringskansliet samt utredare på Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9D – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Katarina Eman Risberg
Katarina Eman Risberg

 

Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5C – Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Kjerstin Bergman
Kjerstin Bergman

 

Projektledare TSI Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
10:40 SPÅR 8C – Nationell spridning av TSI Socialstyrelsen & Skolverket

Klas Nilsson
Klas Nilsson

 

Projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9B – Från fragmenterade system till en integrerad socialtjänst: Ett nationellt projekt kring verksamhetssystemen

Knut Sundell
Knut Sundell

 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6F – En modell för att skapa lokal evidens – hur praktiker kan använda teori och forskning för att själv bedöma relevansen av olika insatser

Kristina Weinsjö
Kristina Weinsjö

 

Socionom och medlem i CIF-Sweden

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11C – Socialt arbete i ett annat land för fred och internationellt utbyte

Lars-Gunnar Thorell
Lars-Gunnar Thorell

 

Beroendeterapeut, Tierps kommun

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7D – Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende

Lasse Mattila
Lasse Mattila

 

Socionom, handledare, föreläsare och författare

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8F – The Power Threat Meaning Framework (PTMF)

Lena Larsson
Lena Larsson

 

Brottsförebyggare och förundersökningsledare, Nationellt It-brottscentrum SC3, Noa/Polisen

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3G – Skydda och förebygga sexuella övergrepp och andra brott mot barn på nätet

Lena Morin Nilsén
Lena Morin Nilsén

 

Generalsekreterare, grundare, nxtME

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11G – Vägen tillbaka till ett bra liv efter incest

Lisa Ivarsbacke
Lisa Ivarsbacke

 

Projektledare/utredare, Barnombudsmannen

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12E – Har Sverige ett barnrättsperspektiv i vår krisberedskap?

Lisa Koser
Lisa Koser

 

Socionom, familjeterapeut

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11E – Reparation av relation och anknytningsbrott? Erfarenheter av Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) i en socialtjänstkontext

Lotta Lindberg
Lotta Lindberg

 

Enhetschef, Stockholm Stad

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3C – Kommunens roll för att underlätta nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden

Louise Åhlén
Louise Åhlén

 

Verksamhetsutvecklare, Polisen

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3G – Skydda och förebygga sexuella övergrepp och andra brott mot barn på nätet

Louise Nelson
Louise Nelson

 

Socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10B – Stressad? Om hjärnsmarthet & motivation – kombinationen som gör jobbet så mycket lättare och bättre!

Margareta Hydén
Margareta Hydén

 

Socionom och leg.psykoterapeut, Professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och Affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9G – Våld i nära relation – en social handling

Margareta Lindberg
Margareta Lindberg

 

Utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket

Onsdag 8 nov
14:00 SPÅR 4F – Ekonomisk utsatthet hos barnfamiljer – samverkan och verktyg

Maria Andersson Vogel
Maria Andersson Vogel

 

Forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten har tagits fram av Childhood och Barnrättsbyrån

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7E – Över 200 dokumenterade inrapporteringar om övergrepp mot tvångsplacerade unga på statliga ungdomshem

Maria Björsson
Maria Björsson

 

Sakkunnig Kvinnofrid och kvalitetsutveckling Unizon

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4C – Vart tar kvinnorna vägen?

Maria Eriksson
Maria Eriksson

 

Professor i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8D – Metodutveckling och praktik kring socialtjänstens utredande barnintervjuer med våldsutsatta barn

Maria Grönte
Maria Grönte

 

Doktorand, Malmö Universitet och förste socionom i Staffanstorps kommun

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12D – Studie: Socialsekreterares motiverande strategier för att nå pappor med våldsproblematik

Maria Hagberg
Maria Hagberg

 

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg-1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog. Maria har 30 års erfarenhet av utrednings-och behandlingsarbete inom socialtjänsten. Bokaktuella med Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten, Gothia förlag

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10D – Metod för säkra återföreningar! Socialtjänstens arbete för att möjliggöra varaktig förändring och säkra återföreningar efter placering

Maria Lindstedt
Maria Lindstedt

 

Utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket

Onsdag 8 nov
14:00 SPÅR 4F – Ekonomisk utsatthet hos barnfamiljer – samverkan och verktyg

Marie Christou-Kressner
Marie Christou-Kressner

 

Marie Christou-Kressner är familjebehandlare och steg 1-utbildad i psykoterapi. Hon är föreläsare och utbildare och är verksam inom socialtjänsten sedan 20 år tillbaka med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10D – Metod för säkra återföreningar! Socialtjänstens arbete för att möjliggöra varaktig förändring och säkra återföreningar efter placering

Marit Eskel
Marit Eskel

 

RISE – Research Institutes of Sweden

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6F – En modell för att skapa lokal evidens – hur praktiker kan använda teori och forskning för att själv bedöma relevansen av olika insatser

Martin Modeús
Martin Modeús

 

Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Onsdag 8 nov
09:40 SPÅR 1A – Stärk det ideella engagemanget och agera brobyggare

Martina Blombergsson
Martina Blombergsson

 

Utredare, Barnombudsmannen

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12E – Har Sverige ett barnrättsperspektiv i vår krisberedskap?

Mia Börjesson
Mia Börjesson

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4E – DEL 1 Ungas inre bästis och pessimist. Hur når vi unga i utmanande samtal?
15:00 SPÅR 5E – DEL 2 Professionella samtal: Motivation, hjälpa handen och svalka i verktygslådan: Så använder vi verktygen

Michael Frejd
Michael Frejd

 

Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Stockholms län

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6G – Länsstyrelsens uppdrag och roll för att stödja kommunernas i deras brottsförebyggande arbete

Monica Engström
Monica Engström

 

Socialrättsjurist , Akademikerförbundet SSR

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2B – Den förändrade yrkesrollen – en framtidsspaning
Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion

Olga Persson
Olga Persson

 

Ordförande riksförbundet Unizon

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3D – Umgänge – för barnets bästa?
13:30 SPÅR 4C – Vart tar kvinnorna vägen?

Palle Storm
Palle Storm

 

Socionom, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5F – Det sociala arbetet inom äldreomsorgensocialtjänstkontext

Peter Moilanen
Peter Moilanen

 

Chef, Narkotikapolitiskt Center

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10F – En anpassad narkotikapolitik för nutidens och framtidens utmaningar

Peter Söderström
Peter Söderström

 

Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5C – Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Peter Ueda
Peter Ueda

 

Författare och skrivit boken ”Man går sin egen väg”, en bok om de sexlösa männen, och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3F – Sexuell inaktivitet – hur påverkar det männen och samhället

Pia Karlsson
Pia Karlsson

 

Enhetschef IVO

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2E – När personalen går över gränsen

Pia Tham
Pia Tham

 

Professor, Uppsala universitet

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8B – Ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten. Socialarbetares arbetsvillkor – hur ser övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet ut?

Rebecca Svensson
Rebecca Svensson

 

Föreläsare och socionom

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3E – Dokumentation och delaktighet. Så här gör du barnet delaktigt på riktigt!

Richard Mårtensson
Richard Mårtensson

 

Expert och tidigare HR- chef på Falu kommun

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9A – Utsatt som chef

Sabina Orstam
Sabina Orstam

 

Sabina Orstam, avdelningschef, Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion

Sanna Juhlin
Sanna Juhlin

 

Regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7D – Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende

Sara Sanzén
Sara Sanzén

 

Sara Sanzén, legitimerad psykolog och utbildare på Rädda Barnen Välfärd, där hon nu utbildar i Traumamedveten omsorg och Ett fredat rum Hon var 2014–2018 projektkoordinator för projektet Ett fredat rum som drevs av Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling och skrev då boken Ett fredat rum – att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter.

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4D – Ett fredat rum – Hur stärker vi barns rättigheter i familjerättsliga konflikter?

Sari Römpötti
Sari Römpötti

 

Rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism, CVE

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5C – Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Sebastian Röhlcke
Sebastian Röhlcke

 

Leg Psykolog och sakkunnig expert och föreläsare inom problematisk skolfrånvaro, Magelungen

Torsdag 9 nov
11:50 SPÅR 9F – Problematisk skolfrånvaro och social isolering

Shanti Ingeström
Shanti Ingeström

 

Barnrättsrådgivare med fokus på barns delaktighet, UNICEF Sverige

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9E – Hur kan vi arbeta rättighetsbaserat i verksamheter som möter barn?

Shitri Radia
Shitri Radia

 

Jurist, Socialstyrelsen

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3G – Våld i nära relationer – vad säger juridiken?

Sofie Ahlholm
Sofie Ahlholm

 

Folkhälsostrateg, Norrtälje kommun

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10F – En anpassad narkotikapolitik för nutidens och framtidens utmaningar

Soleyman Ghasemiani
Soleyman Ghasemiani

 

Socionom, författare och stödkoordinator på GAPF. Soleyman har jobbat många år inom socialtjänsten. Utbildar om hedersvåld, PATRIARK och handleder i hedersärenden. Fick Fadimes minnesfond pris 2006, och GAPFs utmärkelse 2022 för sina insatser mot hederskultur.

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2G – Hedersnormerna börjar redan på förskolan

Stefan Einhorn
Stefan Einhorn

 

Professor och författare

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6E – Bli klok på alla sätt och vis!

Stefan Holgersson
Stefan Holgersson

 

Kammarrättspresident och särskilda utredare i Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03)

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5A – Minskad sekretess inom socialtjänsten för att förebygga och bekämpa brott

Sunniva Ekbom
Sunniva Ekbom

 

Socionom och medlem i CIF-Sweden

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11C – Socialt arbete i ett annat land för fred och internationellt utbyte

Susanna Alakoski
Susanna Alakoski

 

Socionom och författare till bland annat romanen Bomullsängeln. Foto: Sara Mac Key

Onsdag 8 nov
09:40 SPÅR 1C – Det sociala uppdraget
13:30 SPÅR 4B – DEL 1 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten
15:00 SPÅR 5B – DEL 2 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten

Tanja Hillberg
Tanja Hillberg

 

Sakkunnig barnfrid, Unizon

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3D – Umgänge – för barnets bästa?

Teres Hjärpe
Teres Hjärpe

 

Universitetslektor, Lunds universitet

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11B – Framtidens socialtjänst – en digital utvecklingsresa?

Terje Falck-Ytter
Terje Falck-Ytter

 

Senior forskare, Karolinska Institutet

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12B – Tidig utveckling vid autism – tidiga insatser viktigt!

Toni Tuunainen
Toni Tuunainen

 

Författare och coach

Torsdag 9 nov
08:30 7G – Jag var Sveriges mest jagade rånare – En berättelse om vägen ur det kriminella livet

Ullakarin Nyberg
Ullakarin Nyberg

 

Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12F – Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention

Ulrica Runemar
Ulrica Runemar

 

Utredare, SKR

Torsdag 9 nov
08:30 SPÅR 7A – Digitalisering inom socialtjänsten – vad kan det innebära för möjligheter?

Ulrica von Thiele Swartz
Ulrica von Thiele Swartz

 

Ulrica von Thiele Schwarz har i över ett decennium forskat om implementering i samarbete med företag och organisationer som kämpar med att få idéer och planer att omvandlas till praktisk nytta och är bland annat författare till Implementeringsboken, skriven tillsammans med Henna Hasson

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6B – Konsten att implementera: från papperstigrar och hundgöra till nytta i praktiken

Ulrika Ernvik
Ulrika Ernvik

 

Ulrika Ernvik, författare, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Författare till bland annat: ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn” som getts ut på Studentlitteratur, ”Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer” utgiven på Libris förlag, samt ”Trygghetsberättelser – Från trauma till trygghet” utgiven på Borell förlag.

Onsdag 8 nov
15:00 5D – Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn