18 maj, 2020 Ida Wikström

Mer än bara journaler – dialog skapar ömsesidigt stöd och utveckling!

Vi tog en kort diskussion med Kicki Björkman från Carebuilder. I intervjun diskuterar vi aktuella satsningar, eventuella utmaningar i rådande situation samt hur de förbereder sig som utställare på Socionomdagarna. Carebuilder arbetar med journalsystem som är anpassat för vårdgivare.

Kan du kortfattat förklara din roll och bakgrund hos Carebuilder?

Jag heter Kicki Björkman och är kundansvarig på Carebuilder. Jag är även delaktig i utveckling av produkt då kundernas önskemål är en stor del i utvecklingen. Är också sjuksköterska i botten och har såklart även därför en stor erfarenhet av verksamheters behov och stöd i form av dokumentation och journalsystem.

Ni kommer att vara med som utställare på Socionomdagarna 2020, berätta, varför är ni med och ställer ut?

Vi satsar just nu på att lansera vår produkt som för många verksamheter kan fungera som ett heltäckande verksamhetsstöd och journalsystem. Vi ser möjlighet att ”nätverka” och utbyta erfarenheter med både deltagare och utställare. Vårt mål är att kunna möta efterfrågan på utveckling i de stöd som behövs för att underlätta i det dagliga arbetet för de verksamheter som använder CareBuilder och då behöver vi förstå deras behov. Bästa sättet är då dialog och att sätta sig in i deras arbete!

Vilka möjligheter eller utmaningar ser ni inom det sociala arbetet och journalhantering med rådande Covid-19 situation?

Då vi är ett verksamhetsstöd så ser vi såklart med öppna ögon och hör med skarpa öron på de eventuellt nya funktioner som kan komma att efterfrågas då många verksamheter behöver vara innovativa med nya lösningar och arbetssätt. Där vill vi vara med och möta upp.

Gör ni några särskilda satsningar just nu?

Just nu satsar vi på en uppdaterad och spetsinriktad HSL modul för att möta en bredare marknad och flera inkomna önskemål. Vi arbetar ständigt med våra kunders specifika beställningar och vår ambition och mål är att vara det mest moderna, effektivaste och ledande systemet på marknaden.

Är du nyfiken på någon talare, utställare eller annat ämne på mässan?

Alla talare, utställare och ämnen på mässan är av intresse för oss. Om vi förstår våra kunders behov kan vi lättare utveckla vår produkt till det stöd för verksamheten som vi önskar. Tid är idag något som alla har ont om och vi vill verkligen underlätta journalföringen och dokumentering så den blir så effektiv och enkel som möjligt.

Hur kommer ni att förbereda er för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi kommer att ladda på batterierna för fullt så att vi pigga och alerta kan bemöta så mycket frågor, funderingar och åsikter som det bara går. Vi ser verkligen fram emot spännande och innovativa möten. Det finns såklart en möjlighet att se vår produkt på plats!

Slutligen, ni har varit med förut på Socionomdagarna, vilka tips har ni till nya utställare?

Ta tillvara på tiden, prata, mingla, ta del av information, föreläsningar och utställare. Du ansvarar till största del hur givande det kommer bli just för dig och glöm inte att ha kul!