20 januari, 2021 Ida Wikström

Forskning om socialtjänsten och socialt arbete – intervju med Sofia Rydh, Forskarskolan

Vi passade på att ställa ett par frågor till Sofia Rydh som är kommunikatör och koordinator på Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. I intervjun nedan får du en inblick i vad de gör, satsningar som är på gång som kan vara intressanta för dig, samt utmaningar och möjligheter under pandemin som de observerat att dra inspiration från.

Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund på Lunds universitet/Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten?

Jag arbetar som kommunikatör och koordinator på Forskarskolan, som är ett nystartat projekt finansierat av Forte, forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd. Forskarskolan syftar till att skapa förutsättningar för långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten.

I projektets nuvarande fas arbetar jag mycket med att marknadsföra forskarskolan gentemot yrkesverksamma i socialtjänsten, för att attrahera sökande till forskarskolan samt för att skapa intresse för forskning om socialtjänsten och socialt arbete.

Ni kommer vara med som utställare på Socionomdagarna, berätta, varför är ni med och ställer ut?

För att nå ut till socionomer i stort, dels för att berätta om vår verksamhet, vad vi gör och varför vi finns – men också för att synliggöra och inkludera forskning som en naturlig del av socialtjänsten och socionomens arbete.

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med ert arbete, i och med rådande situation med covid-19?

Forskarskolan verkar nationellt, även om de samverkande universiteten (Lunds, Malmö, Göteborgs samt Linnéuniversitetet) är belägna i de södra delarna i Sverige. Detta gör att vi är vana med att en del av vår verksamhet är digitalt förlagd, även om det såklart är en utmaning just nu att helt ställa om till digital undervisning och möten.

Möjligheter vi ser är att genom att tvingas att i alla sammanhang använda digitala lösningar, se hur bra det faktiskt kan bli om man utnyttjar dessa på rätt sätt. Det finns även möjligheter att ta vara på människors potential, idéer och önskan att värna om varandra, ett fint exempel på detta finns att se här, Action Against Corona.

För socialt arbete i stort pågår många initiativ för att komma på nya innovativa lösningar, bland annat för att stötta upp för de mest utsatta i samhället, som är en del av socialtjänstens grupp av brukare. Sopact, som är en del av Socialhögskolan, Lunds universitet, driver just nu digitala samtal kring detta som går att läsa mer om här.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er? Vad är ert fokus nu?

Vi har precis haft en utlysning för forskningsprojekt riktade mot socialtjänstens områden äldre, funktionshinder och omsorg. Nu är vi i processen att anta åtta stycken personer som ska forska på halvtid och arbeta halvtid i socialtjänsten under fyra år. Under 2021 kommer forskarskolan att göra sin sista utlysning, med 12 platser att söka för de i socialtjänsten som önskar bidra till sin verksamhet och socialtjänsten i stort med värdefull kunskap.

Är du nyfiken på någon talare/utställare/ämne på mässan? 

Jag ser mycket fram emot att få ta del av passen som berör Satsningen på socialtjänst – så stödjer Socialstyrelsen det sociala arbetet, liksom pass om alkohol- och drogförebyggande arbete. Dels myndighetsperspektivet dels den forskningsnära praktiken

Hur kommer ni att förbereda er för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Jag kommer att ta med mig mycket broschyrer och information som jag kan dela ut till besökare, förbereda mig på vilka eventuella frågor jag kan komma på för att kunna svara på dessa på bästa sätt. Tanken är även att vi eventuellt ska ha någon form av interaktiv aktivitet där besökare kan svara på frågor via en iPad.

Slutligen, ni har varit med tidigare på Socionomdagarna, vilka tips har ni till nya utställare?

Prata med era mässkollegor! Det blir en del tid där konferensdeltagarna deltar i olika spår och det inte är så mycket rörelse i mässlokalen. Jag blev överraskad av hur mycket jag fick ut av det, många nya kontakter som knöts och fick lära mig mycket nytt om olika delar som rör socialtjänsten och att vara socionom.