Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11D – Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem