Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrep

12 nov
13:30 SPÅR 4D – DEL 1 Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem
15:00 SPÅR 5D – DEL 2 Sexuella övergrepp – offer och förövare – samtalen