Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

12 nov
13:30 SPÅR 4A – Insatser utan behovsprövning – hur kommer det påverka dig?
15:00 SPÅR 5A – Vad innebär det för socialtjänsten att verksamheten ska bedrivas i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?