Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2B – Den förändrade yrkesrollen – en framtidsspaning
Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion