Ordförande Akademikerförbundet SSR

Onsdag 8 nov

09:00 Välkommen till Socionomdagarna 2023!
Torsdag 9 nov
10:10 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion