Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

13 nov
10:10 SPÅR 8E – Arbetet med suicidprevention och stöd efter suicid