Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12F – Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention