Ulrika Ernvik, författare, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Författare till bland annat: ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn” som getts ut på Studentlitteratur, ”Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer” utgiven på Libris förlag, samt ”Trygghetsberättelser – Från trauma till trygghet” utgiven på Borell förlag.

Onsdag 8 nov
15:00 5D – Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn