TALARREGISTRERING

Fyll i formuläret för att registrera ditt talarpass på Socionomdagarna 2024

OBS! Detta formulär gäller endast de talare som sedan tidigare blivit bekräftade av oss. Övriga hänvisas till intresseformuläret.

  • TALARINFO

  • TALARE 2

    Lämnas tom om endast 1 talare
  • TALARPUNKT

  • Tänk på att göra rubriken informativ OCH intresseväckande, åhöraren ska bli nyfiken
  • Max filstorlek: 256 MB.