15 februari, 2011 admin

Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen

Pressmeddelande från Barnombudsmannen – kallar kommuner till dialog. I förra veckan presenterade Upprättelseutredningen sina förslag, och förutom att titta på kompensation för placerade barn och unga som utsatts för övergrepp under åren 1920-1980 har utredningen också haft i uppdrag att ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs för de barn som nu är i samhällets vård. Barnombudsmannen har frågat samtliga socialnämnder i landet om de har egna direktiv för omhändertagande och placering av barn, och vad dessa i sådana fall säger. 241 av landets 290 kommuner har i nuläget besvarat enkäten.

Läs hela pressmeddelandet på Barnombudsmannens webbplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *