4 mars, 2011 admin

Biståndshandläggare – att vakta pengar eller bedöma äldres behov?

Pressmeddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Biståndshandläggarens uppgift är att vara den personen som möter den äldre när hon inte längre kan klara sig själv och behöver hjälp och stöd. Biståndshandläggarna ska göra individuella utredningar och fatta beslut som underlättar den äldre människans vardag. Men istället för att alltid utgå från den äldres behov baseras beslut istället med hänsyn till de ekonomiska resurser som finns. Det visar Äldrecentrums senaste rapport ”Biståndshandläggare – att vakta pengar eller bedöma äldres behov”.

Läs hela pressmeddelandet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *