14 januari, 2013 admin

Lär känna vår utställare Solberga by på Socionomdagarna 2013

Lär känna vår utställare Solberga by lite närmre!
Vi ställde 4 korta frågor inför Socionomdagarna 2013:

Är det första gången ni medverkar som utställare på Socionomdagarna?
Ja

Kan du berätta lite kort om er verksamhet?
Vi erbjuder LSS-boende, korttids- och fritidsverksamhet och grundsärskola. På Solberga by finns sex elevhem om totalt 26 platser, samt ett fritids-, korttidshem för de barn/ungdomar som ej bor på Solberga. På varje elevhem bor 4 -5 barn/ungdomar och arbetar ca 5-6 medarbetare. Hög prioritet har att erbjuda barnen/ungdomarna meningsfulla fritidsaktiviteter på och utanför Solberga efter individuella behov och önskemål. I tonåren ingår även ADL-träning . Högsta prioritet har även kontakten och samarbetet med föräldrar för att barnet ska kunna trivas och utvecklas på Solberga. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) ges till barn/ungdomar med sådana behov och en särskild satsning på bildkommunikation och pecs har präglat de senaste åren. Elevhemmen är byggda i ett plan och tillgängliga för rörelsehindrade. Man har sitt eget rum, kök och vardagsrum delas med de övriga barnen/ ungdomarna.

Undervisningen i skolan, som är en fristående särskola med Waldorfpedagogiken som grund. Den anpassas och tillmötesgår de enskilda elevernas behov. Skolan har för närvarande ca 37 elever mellan 7-17 år indelade från årskurs 1-9 (10). I undervisningen får färg-, form- och rörelseövningar, eurytmi, musik och dramatik stort utrymme. AKK genomsyrar naturligtvis även arbetet i skolan för de elever som är i behov av detta.

Vad tycker du har varit den största händelsen i branschen under 2012?
Eftersom vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar anser jag att den nya föreskriften, SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS, vart viktig på så sätt att den har förtydligat hur verksamheter ska realisera LSS-intentioner för individer under 18 år.

Vad tror du kommer att hända i branschen under 2013?
För LSS-verksamheter tror jag att mycket fokus kommer att ligga på hur verksamheterna arbetar aktivt med kompetensfrågor.

Vill du ställa dina frågor till Solberga by? Besök Solberga by i monter VH06:24 under evenemanget!

Solberga by

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *