20 juni, 2013 admin

Lär känna våra talare på Socionomdagarna 2013: Liria Ortiz

Liria-OrtizVad heter du?
Liria Ortiz, och jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Vad jobbar du med?
Jag är verksam inom mitt utbildningsföretag, är privatpraktiserande psykoterapeut och handledare och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva handböcker inom MI (motiverande samtal) anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige. Är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi. Hon är också med i flera expertpaneler, på Insidan i Dagens Nyheter, tidningen LevaPS! och Psykologförbundets nätplatsen Psykologiguiden. Jobbar också ideellt med kvinnor som lever i hemslöshet.

Vad kommer din föreläsning under Socionomdagarna 2013 att handla om?
Den som utsatts för våld i en nära relation känner sig ofta ambivalent. Genom handfasta råd och exempel vill jag visa hur man kan använda sig av motiverande samtal, eller MI-samtalsmetoden (Motivational Interviewing) för att stärka klienten att fatta väl övervägda beslut om sin situation.

Vilka utmaningar ser du i det sociala arbetet under det kommande året?
Att arbeta ännu mer evidensbaserad med olika kartläggnings- och bedömningsinstrument samt med behandlingsmetoder som är evidensbaserade. Socialtjänsten är i framkant när det gäller detta och utmaningen är att implementera dessa metoder i de olika verksamheterna.

Ser du fram emot att lyssna på någon annan föreläsning under Socionomdagarna?
Ja, jag ser fram emot att lyssna på de presentationer som handlar om DUR, Instrument X och Våld i nära relationer.

Är det första gången du deltar, eller har du varit med förut?
Jag har deltagit två eller tre gånger tidigare när jag var projektledare för Spelberoendeprojektet i Stockholm.

Har du något övrigt att tillägga?
Det känns som en stor ära att kunna vara delaktig i Socionomdagarna där så många begåvade och nyfikna personer kommer att vara tillsammans!

Liria föreläser på pass 4H – Integrerad behandling med MI och KBT inom LVM-vården

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *