24 september, 2013 admin

Lär känna våra talare på Socionomdagarna 2013: Cecilia Algelius

Cecilia-AlgeliusVad heter du?
Cecilia Algelius, och jag är projektledare för projektet Livspondus som arbetar med att synliggöra och sprida tyst kunnande i Kriminalvården. Projektet är ett samarbete mellan Kriminalvården, Göteborgs universitet och Europeiska socialfonden.

Vad kommer din föreläsning under Socionomdagarna 2013 att handla om?
Min föreläsning kommer att handla om projektet Livspondus som tagit fram en konkret metod för att synliggöra, ta tillvara och sprida det tysta kunnandet inom Kriminalvården. Med utbildning kommer man långt, men inte hela vägen. Vi bär alla på kunskap som ”sitter i ryggmärgen”, eller kommer till oss som en ”magkänsla”. I yrkeslivet behöver vi många gånger fatta beslut snabbt, och lita på att känslan i magen leder oss rätt. Trots att vi alla omger oss med böcker och manualer, är det ”den rätta känslan”, erfarenheten och våra färdigheter som avgör hur vi klarar av våra uppgifter. Tyst kunskap är precis det, den rätta känslan. När vi omsätter tyst kunskap i handling omvandlas den till tyst kunnande.

Vilka utmaningar ser du i det sociala arbetet under det kommande året?
Utifrån projektets perspektiv ligger det en utmaning i att ta hand om, stödja och synliggöra personal som arbetar med komplexa sociala frågor, som exempelvis inom Kriminalvården. Personal som arbetar med socialt arbete befinner sig ofta i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska personal kunna verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen.

Ser du fram emot att lyssna på någon annan föreläsning under Socionomdagarna?
Jag ser bland annat fram emot att lyssna på föreläsningen om ”När mamma eller pappa sitter i fängelse – forskningsresultat från FP7 EU-projektet COPING 2010-2012” eftersom jag tidigare arbetat med barnperspektivet i Kriminalvården för Region Väst.

Är det första gången du deltar, eller har du varit med förut?
Det är första gången jag deltar på Socionomdagarna.

Cecilia Algelius föreläser på pass 2G – Tyst kunnande i arbetslivet – en metod som tar vara på magkänslan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *