4 november, 2013 admin

Lär känna våra talare på Socionomdagarna 2013: Lia Ahonen

Lia AhonenVad heter du?
Jag heter Lia Ahonen, och jag är filosofie doktor i socialt arbete och fil. mag. i psykologi. Jag har just nu en forskartjänst inom Center for Developmental Research och är tf enhetschef i psykologi vid Örebro universitet, samt gästforskare vid University of Pittsburgh, Department of Psychiatry, Life History Program.

Vad kommer din föreläsning under Socionomdagarna 2013 att handla om?
Jag kommer att prata om den svenska ungdomsvården och de olika utmaningar man står inför som en del i att en individ placeras på en institution. Hur kan organisationer som Statens institutionsstyrelse, Socialtjänsten, Polisen och andra aktörer arbeta för att på sikt åstadkomma varaktiga beteendeförändringar hos normbrytande ungdomar?

Vilka utmaningar ser du i det sociala arbetet under det kommande året?
Det sociala arbetet står under ständig omstrukturering och jag ser fram emot en utökad debatt om hur man inom ungdomsvården och fängelser hanterar de ökade krav som ställs på evidens och hur detta kan genomföras i praktiken utan att åsidosätta viktiga förändringsfaktorer.

Är det första gången du deltar, eller har du varit med förut?
Detta är första gången för mig, och det är väldigt roligt att ha blivit inbjuden till Socionomdagarna.

Har du något övrigt att tillägga?
Socionomdagarna är ett ypperligt tillfälle att få träffa kollegor, både forskare och praktiker, för att utbyta kunskaper och erfarenheter, och jag ser fram emot många spännande möten!

Lia Ahonen föreläser på pass 4C– Institutionsvård för unga: positiv beteendeförändring eller skola i brott?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *