11 juli, 2016 Ida Wikström

Socionomdagarna 2016: Intervju med Mahmoud Azzam

mahmoud-azzam– Hej Mahmoud! Du är nyss hemkommen från världskonferensen i socialt arbete i Seoul. Berätta om upplevelsen! Vad handlande din föreläsning om och hur togs ämnet emot?

–  Sydkorea har gjort en fantastisk resa från åren runt 1950 med inbördeskrig till att idag vara ett modernt högteknologiskt samhälle. Där den stora konferensanläggningen Coex ligger granne med det gamla Bongeunsa templet.

– Att delta i en världskonferens där är en stor förmån, som forskare och praktiker, speciellt eftersom socialt arbete, utveckling och utbildning står i fokus i alla presentationerna. Det har varit betydelsefullt och givande för mig att ta del av det sociala arbetet som utförs och som det forskas om från hela världen. Under konferensdagarna har jag även haft möjlighet att delta i olika nätverksmöten, nationellt som internationellt. Detta är ett sätt – att knyta nya relationer inom områden som tangerar varandra och att träffas personligen med virtuella kollegor – som konferensen möjliggör. Exempelvis bidrog Josefine Johansson från SSR till att samla ihop en svensk delegation för ett möte en av kvällarna, ett internationellt nätverk som jag deltog i var kring ojämlikhet i hälsa.

– Att få presentera min egen forskning på en internationell arena innebär ett erkännande av min studie och mina resultat. Deltagarna lyssnade intresserat, vad jag kunde se. Efter min presentation fick jag många frågor och kommentarer. Det visade sig att forskare från olika länder hade liknande upplevelse av utanförskap och fann sättet jag använde begreppet socialt kapital på som mycket intressant och fruktbart. Kontakter jag kommer jobba vidare med. För Rosengård har inte enbart varit känt nationellt utan även internationellt.

– Min studie ger ett viktigt verktyg för förståelse vad det utanförskap, som det oftast skrivs om, bottnar i. Istället för att se målgruppen unga vuxna som ekonomiskt fattigt och passiva till att börja se dem som aktiva och rika på bindande socialt kapital. Utmaningen är att det sociala arbetet behöver överbrygga de strukturella hålen, luckorna som finns mellan två nätverk som kan vara betydelsefulla för varandra, men som inte har några vardagliga relationer som kopplar samman dessa. Detta kommer jag att utveckla under socionomdagarna.

– Vi kommer ju få ta del av din forskning under Socionomdagarna i november. Men kan du redan nu berätta vilka utmaningar du ser i arbetet med utanförskap och hur din forskning kan ge vägledning för dem som aktivt arbetar med dessa frågor?

– Utmaningarna för socialt arbete är att utbilda och skapa sociala ”mäklare”, individer som har kontakt med båda nätverken, exempelvis Rosengård och övriga Malmö. De kan göra nätverken synliga för varandra och att förmedla kontakter mellan nätverken, så att grupperna kan dra nytta av varandra. Men skapande av relationer är något som måste ske ömsesidigt. Alltså utmaningen är att finna och utbilda mäklare som kan fånga upp unga vuxna i båda nätverken.

Jag har även genom min studie kunnat visa på hur genusperspektivet påverkas av det sociala kapitalet, något som både hämmar men även främjar utvecklingen för de unga vuxna.

–  Vad tycker du om årets program för Socionomdagarna? Ska du lyssna på någon annan föreläsning?

– Jag är glad för att få vara en del av programmet för Socionomdagarna. Det är många intressanta föreläsningar som går parallellt, något som gör det svårt att prioritera. Jag kommer finnas tillgänglig båda dagarna för att knyta kontakter och diskutera utmaningen i socialt arbete när det gäller utanförskap och hur begreppet socialt kapital kan öppna upp för nya interventioner.

Missa inte Mahmouds föreläsning på Socionomdagarna i november. Åhörarplatserna i varje föreläsningssal är begränsade så anmäl dig idag för att garantera din plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *