3 juli, 2017 Ida Wikström

Socionomdagarna 2017 – Intervju med Åsa Furén Thulin, chef för sektionen socialtjänst, SKL

 • Hur började din bana inom det sociala arbetet?
  Jag är uppvuxen i en familj där det varit mycket diskussion om politik och samhällsfrågor. Jag är dessutom uppvuxen med en mamma som är rektor och engagerat sig i de som har det svårt, i kvinnojouren, hon stöttade barn och föräldrar som hade det svårt så jag är uppväxt i en familj där detta är en självklarhet. Min son är också socionom och min dotter personalvetare.
 • Hur har det sociala arbetet förändrats över tid för dig?
  Jag inledde min socionombana inom missbruksvården på ett behandlingshem och arbetade därefter med det mesta inom sociala barn och ungdomsvården. Där kände jag att jag hade en viktig roll och jag fullkomligen älskade yrket. Efter ett antal år som handläggare utsattes jag av tuffa hot mot min familj, främst mot mina barn, vilket gjorde att jag sökte mig till en annan kommun. Där blev jag erbjuden mitt första chefsjobb. Det var 1999 sedan dess har jag arbetat som chef i olika positioner. Jag har tyckt det var mycket roligt. Socialtjänsten har förändrats och startskottet för det var Kerstins Wigzells debattartiklar som kom samtidigt som jag fick mitt första chefsuppdrag. Jag minns det tydligt.
 • Varför?
  Mycket behövdes förändras, i synnerhet att använda beprövad kunskap; att följa upp sin verksamhet, att systematiskt dokumentera och att involvera brukarna men också att tillsynsmyndigheterna granskade mer systematiskt. Men sedan slog det över och det blev för mycket av att göra RÄTT i stället för att göra de rätta sakerna så att brukarna fick det stöd de så väl behöver.New public management har inte heller varit bra för socialtjänsten. Men nu börjar det svänga mot tillit och att ta tillvara professionens kunskap. Min önskan är att vi ska hamna rätt med tillit och att styra på kunskap och beprövad erfarenhet.
 • Ja, det är ju ett av temana i Socionomdagarna.
  Den snabba sociala medierna skapar också en tråkig bild av socialtjänsten vilket är trist, säger Åsa.
 • Hur länge har du varit verksam inom socialt arbete?
  Jag slutade socialhögskolan 1986 och idag är jag chef för socialtjänsten på SKL. Det innebär att jag arbetar med både ledarskap för alla mina fantastiska medarbetare/experter. Men jag arbetar även med påverkansarbete gentemot myndigheter, regeringen, riksdag osv för att det de beslutar ska vara så bra som möjligt för våra kommuner och brukare. Dessutom arbetar vi med stöd och rådgivning samt verksamhetsutveckling. Jag har Sveriges roligaste och intensivaste arbete.
 • Du är aktuell med två seminarier.
  Ja, jag talar i pass 1E och 9F. Det första handlar om funktionshinder där vi tittar på jämlik vård och omsorg eller rättare sagt att det inte är jämlikt samt vad brukarna själva säger om det stöd de får. Ni får också höra hur ni kan göra brukarundersökningar genom pictostat.
  Det andra seminariet har jag tillsammans med Socialstyrelsen där vi på ett mycket modigt sätt vill ha in er kunskap hur vi på ett bättre sätt kan tillgängliggöra kunskapsunderlag och hur ni vill ha kunskap förmedlat och hur Socialstyrelsen och SKL kan hämta in era kommuners kunskap för att lättare kunna sprida den nationellt? Det tycker jag ska bli oerhört spännande! Vi kommer använda oss av mentometer för att kunna få in er kunskap och input.
 • Finns det någon särskild grupp inom det sociala som verkligen ska passa på att lyssna på ditt pass?
  Seminariet med Socialstyrelsen hoppas jag blir fullsatt av olika verksamhetsgrenar för där kan ni verkligen påverka SKL och Socialstyrelsen att förbättra sitt arbete.
  Vad gäller funktionshinderområdet så vet jag att dessa personer finns inom alla områden inom Socialtjänsten. De är som du och jag, de är barn, sedan ungdomar, vissa får problem, vissa missbrukar eller blir utsatta för våld. De blir gamla och behöver stöd så jag ser Funkis utifrån ett MR- perspektiv – alla är välkomna.
 • Vilka är, skulle du säga, de viktigaste frågorna just nu och i nära framtid?
  Digitalisering och teknik samt integrationen och kompetensförsörjningen och att vi ska vara så attraktiva arbetsgivare så alla vill arbeta inom Social tjänsten.
  Beroendevården behöver också arbetas med. Haschmissbruket bland yngre ökar och dödligheten är näst högst i Europa. Vi arbetar med att ta fram en handlingsplan just nu.
 • Ett ämne som du vill se diskuteras i framtiden, och varför?
  En ny samhällsorganisation och hur Socialtjänsten framåt ska organiseras för att klara en jämlik socialtjänst.
 • Vad vill du att deltagarna tar med sig hem från dina föreläsningar?
  Ny kunskap och ny metod att involvera brukarna samt att de känner att de kunnat påverka hur vi ska arbeta med ny kunskap och sprida den framåt.
 • Vad ser du själv fram emot mest inför Socionomdagarna 2017
  Utbyta erfarenheter och lära nytt.