4 juli, 2018 admin

Socionomdagarna 2018 – Vardagshjältar i socialt arbete, del 3

Vi fortsätter med intervjuserien ”Vardagshjältar inom socialt arbete” och träffade Linda Johansson som arbetar som socialsekreterare. Hon berättar om sina erfarenheter, utmaningar och tips utifrån sin roll som socialsekreterare och vad hon ser mest fram emot som deltagare på Socionomdagarna i november.

Berätta lite om dig själv, hur kommer det sig att du valde socionomyrket?
Efter att ha flyttat till Stockholm från Umeå 2007, och jobbat inom café/restaurang och klädbutik under många år, valde jag att börja studera. Jag kom in på Socionomutbildningen på Stockholms universitet och studerade 2011–2014. Jag valde att utbilda mig till socionom eftersom det är en bred utbildning som ger möjlighet till arbete inom olika yrkesområden och för att jag gillar att arbeta med människor.

Du arbetar på Östermalms stadsdelsförvaltning, Försörjningsstödsenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, vad består ditt arbete mest av?
Mitt arbete består huvudsakligen av två delar; att stödja människor till att uppnå egen försörjning och att samtidigt utreda om de har rätt till ekonomiskt bistånd. Mycket av arbetet handlar om att motivera klienterna till förändring. För att kunna ge klienterna förutsättningar till förändring behöver jag som socialsekreterare ha en bra samverkan med de andra enheterna inom socialtjänsten, men även vården, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget. I övrigt består mycket av min arbetstid av administrativt arbete.

Vilka är de vanligaste dagliga utmaningarna du stöter på?
De ökade administrativa kraven är en daglig utmaning eftersom det tar mycket av den tid som jag annars hade kunnat lägga på det sociala arbetet.

En av de dagliga största utmaningarna inom det sociala arbetet kan handla om att stödja personer med komplex psykisk och fysisk ohälsa till egen försörjning. En av utmaningarna där handlar om att vården har en viktig roll, men som många gånger har otillräckliga resurser för behandling och rehabilitering. De svåraste ärendena handlar om personer som lider av psykisk ohälsa men som kanske är outredda och/eller saknar insikt i sin sjukdom och därmed inte sällan står utan den medicinska behandlingen om behövs för att de ska komma vidare ut till egen försörjning.

Vilka är de mest angelägna frågeställningarna just nu inom socialt arbete, utifrån din roll och utifrån området i stort?
En av de stora frågorna nu handlar om att antalet barn som lever i familjer med osäkra boenden ökar i staden. Detta är en utmaning inom flera stadsdelar.

En annan stor fråga handlar om den ökade psykiska ohälsan bland våra klienter som ofta är komplex, vilket medför svårigheter för dessa människor att få rätt hjälp från vården, främst psykiatrin. Efter psykiatrins omorganisering med specialinriktade mottagningar kan det många gånger vara svårt för personer med flera diagnoser och samsjuklighet att få adekvat behandling och rehabilitering. Det är inte heller ovanligt att dessa personer hamnar mellan stolarna. Det leder i sin tur till långvarigt bidragsberoende och lång väg till egen försörjning.

Ett annat område som är aktuellt är mottagandet av nyanlända, som många gånger är bristfälligt. Det handlar om människor som är i behov av mycket stöd och vägledning, men där sådana resurser saknas. En utmaning gällande denna målgrupp är bostadsfrågan; vart ska dessa personer ta vägen när etableringsperioden löper ut, när majoritetens tidsbegränsade hyreskontrakt också löper ut? Vår stadsdel är oroliga för vilka konsekvenser det får för individerna eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör med långa kötider och höga inkomstkrav.

Som socionom är du en verkligt värdefull resurs. Till de som funderar på att utbilda sig till socionom, vilka tips kan du ge dem?
Till de som funderar på att utbilda sig till socionom vill jag säga att utbildningen ger möjligheter till att arbeta inom flertalet olika branscher. Jag rekommenderar att man ska ta tillvara på praktikperioden/perioderna. Praktiken är den del av utbildningen som ger en verklig inblick i det dagliga sociala arbetet, vilket är väldigt viktigt eftersom själva socionomutbildningen är väldigt teoretisk och inte alltid ger en riktig bild av hur det faktiskt är att arbeta inom exempelvis socialtjänsten.  Om möjlighet till en trainee-tjänst finns kan jag varmt rekommendera det. Det ger en bra övergång mellan studierna och arbetslivet. Jag vill också lyfta fram att det efter utbildningen finns många möjligheter till vidareutbildningar och kompetensutveckling genom arbetsgivare.

Du deltog på Socionomdagarna 2017 och är också bokad för 2018, vad var bäst 2017 och vad ser du mest fram emot 2018?
Den mest intressanta föreläsningen 2017 var den av Saga Becker. Det ger mycket att lyssna till en persons egna berättelse. Ett annat minne är Alain Topors föreläsning som var av högsta klass.

Till 2018 ser jag fram emot att lyssna till Bo Hejlskov Elvén. Jag lyssnade på hans föreläsning om lågaffektivt bemötande 2016 och det var en av de bästa föreläsningarna jag har varit på. Så det är väldigt roligt att han kommer till Socionomdagarna 2018.

Jag ser också fram emot att gå på Pia Thams föreläsning eftersom jag varit med och deltagit i intervjugrupper i hennes forskning om Stockholm stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation och förbättrade arbetsvillkor för socialsekreterare.