24 september, 2018 admin

Socionomdagarna 2018 – Talarintervju med Julia Engström, socialpsykolog

Julia Engström är socialpsykolog med bakgrund som skolkurator. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare och kurator på Föreningen Storasyster. På Socionomdagarna kommer hon och pratar om Metoo och deras arbetet mot sexuellt våld. Vi passade på att prata med Julia om #Metoo och vad som behöver göras framåt.

Vad kommer du tala om på Socionomdagarna?

Det kommer handla om Metoo och vårt arbete mot sexuellt våld, där vi arbetar både med stödjande och förebyggande arbete. Vi jobbar med Metoo året om kan man säga. Nu när det är på allas läppar och i allas medvetande vid arbetsplatsen, köksbordet och överallt är det viktigt att passa på att göra någonting bra ut av det här.

Vilken betydelse har Metoo haft i den allmänna debatten?

Jättestor, både på ett personligt plan för människor och framför allt för kvinnor. Det har en enorm betydelse, att man får känna att man inte är ensam. Av erfarenhet vet vi att det är väldigt viktigt för att kunna bearbeta det man varit med om. Att inte känna sig ensam och att få höra att andra varit med i en liknande situation. Att känna att man blir lyssnad på är också väldigt viktigt. Men det har också en stor betydelse på ett strukturellt plan, att så många gick ut och berättade om sina erfarenheter och upplevelser. Styrkan och att mängden var så stor att det inte gick att ignorera, varken från politiskt håll eller bland chefer, på skolor och ute på företagen. Det har skapat ett tryck på samhället att på allvar ta tag i dessa frågor.

Varför blev Metoo så stark just nu? Är det en tillfällighet eller vad beror det på?

Det är flera olika faktorer som tillsammans gjort att det blev möjligt. Samhället har förändrats och gör det hela tiden. Långsamt blir det ett mer feministiskt samhälle, där det är lättare för kvinnor att tala om sin utsatthet. Det har varit som en vattenkokare, det kommer till slut en tidpunkt när vattnet kokar och det kändes lite som det var det som hände i och med Metoo. Det har bubblats så länge och kvinnor kände att det inte kunde hålla det inom sig längre. En annan viktig faktor är att när EN pratar så blir det ofta så att fler vågar, det är en erfarenhet vi har ifrån våran verksamhet och när vi är ute och föreläser. Pratar vi om det kommer människor till oss och pratar om det här samt att de börjar prata med varandra. Så det är massa saker som tillsammans gjort att detta kom fram just nu.

Vad behöver politiker och samhället göra för att detta inte rinna ut i sanden. Vad behöver göras framåt?

Rent politiskt behöver politikerna ta i debatten. Rent praktiskt behöver de komma fram till lösningar för att komma åt det här samhällsproblemet. Det är också ett av de mest kostsamma problemen och det är helt orimligt att halva befolkningen ska leva sina liv i utsatthet. Det behövs handlingsplaner och strukturella förändringar. Det kräver att debatten är levande och att det inte bara är prat utan att det faktisk också händer något.

Vad kan det vara, konkret?

Det kan handla om det lagmässiga, sexualundervisningen, allmänt om utsatthet, samtycke och moral och gränsdragning. Det är upp till alla människor att hålla debatten vid liv och ställa krav på varandra och oss själva samt politiker.

Vad vill du att dem som kommer och lyssnar på dig ska ta med sig hem efter din föreläsning?

Dels att kunskap är viktig i den här frågan – att man vet hur verkligheten ser ut är viktigt. Att de tar med sig kunskap kring sexuellt våld och hur det påverkar människor samt hur man kan hjälpa sina medmänniskor. Dessutom vill jag att de tar till sig att det finns hopp – det går att förebygga övergrepp och det går att förändra samhället. Inställningen att det alltid varit så här och kommer alltid vara så stämmer inte. Vi vet av erfarenhet att det går att förändra och påverka, men det kräver att människor tar ansvar och arbetar aktivt med problematiken och det hoppas jag att vår föreläsning ska inspirera till.

Er förening Storasyster vad gör ni?

Vi har funnits i drygt sex år. Den bildades av att vår grundare själv blev utsatt som barn och anmälde som tonåring. Det gick till rättegång och hon upplevde att det inte fanns något stöd att få, under bland annat rättegången. Efter rättegången var det hela över och det fanns ingenstans att vända sig för att få hjälp och stöd. Det gick inte heller att prata med andra människor om detta för att det var obekvämt och jobbigt för andra att lyssna på och man hade inte tillräckligt med kunskap och så vidare. Då startade hon den här organisationen och vi har fortsatt arbetet förebyggande, stödjande och opinionsbildande för att vi ser hur stort behovet är. Fler och fler hittar till oss för att få hjälp.

Vad ser du själv fram emot mest inför Socionomdagarna 2018

Jag tycker Simon Häggström är en fantastisk föreläsare. Jag har lyssnat på honom tidigare och vår organisation har haft kontakt med honom. Han lyfter otroligt viktiga frågor – arbetet mot prostitution. Jag hoppas hinna lyssna på honom under Socionomdagarna och uppmuntra alla att gå och lyssna på hans föreläsning.