11 oktober, 2018 admin

Socionomdagarna 2018 – Talarintervju med Johan Strömgren, Mora Park

Johan Strömgren är verksamhetschef på Mora Park och har jobbat med social omsorg sedan början av 2000-talet med erfarenhet inom ämnet bemötande av personer med utmanande beteenden. Johan kommer att tala på Socionomdagarna gällande detta med utgångspunkt utifrån det arbete som görs med barn och ungdomar i Mora Park med tänket ”Du duger som du är”. Bli inspirerad och förbered dig för Socionomdagarna redan nu genom att läsa intervjun med Johan.

Berätta lite om dig själv, hur kommer det sig att du valde att börja jobba med social omsorg?
Det var i början på 2000-talet som jag kom i kontakt med LSS-verksamhet och började jobba med social omsorg, som boendestödjare då. Jag tyckte det var så otroligt kul, det kändes inte ens som ett jobb. Efter några år av sökande kändes det som att det här passade mig bra. Det fanns ju stora utmaningar också men det är just det som är inspirerande och fantastiskt roligt.

Du arbetar på Mora Park, vad består ditt arbete mest av?
Jag jobbar som verksamhetschef och är ansvarig för hela stiftelsens verksamhet. Då handlar det mest om att stötta medarbetare som rektor, omsorgschef, sjuksköterska samt administrationen. Jobbar även mycket med att implementera ’Du duger som du är’. Samt mycket extern kommunikation och sen är det självklart möten.

Vilka är de största utmaningarna du stöter på?
Det är kvalitativa samt ekonomiska utmaningar, alltså att resurserna inte alltid räcker till hos kommunerna och det påverkar ju oss också. Det är ju oftast Mora Park man ringer om det har ”kört ihop sig” på alla andra ställen. En ytterligare sak är att vi ju arbetar i icke-vinstdrivande syfte med idéburen verksamhet och då finns det alltid många förutfattade meningar om det, det är en privat stiftelse men just att det finns ett ekonomiskt incitament, att man ska tjäna pengar eller så, generellt i samhället är det ju lite den bilden välfärdssektorn har. Men så är det ju inte. Så en utmaning är då att jobba emot dessa förutfattade meningar och visa att det även finns en idéburen sektor.

Vilken är den mest angelägna frågeställningen inom socialt arbete för dig?
Den mest angelägna frågeställningen just nu är att statusen på yrket behöver höjas. Det är ett fantastiskt yrke och det ger så mycket men tyvärr är ju statusen inte så hög. Det är ofta ett genomgångsyrke, man jobbar med det medans man pluggar eller en eventuellt kortare period i sitt liv. Därför tycker jag att det är väldigt angeläget. Det gäller såklart inom alla välfärdsyrken i vård, skola och omsorg.

Hur kan man börja arbeta för höja statusen?
Man kan enklast börja i sin egen verksamhet, att man jobbar för det och försöker skapa en miljö och en arbetsplats som är väldigt positiv och att det blir givande på jobbet. Att bara höja lönerna lite hur som helst är nog inte rätt utan det är ett systematiskt kvalitetsarbete egentligen. I mångt och mycket är det en politisk fråga också men man kan bara börja hos sig själv.

’Du duger som du är’ är ett budskap som är väldigt viktigt för er på Mora Park. Hur började arbetet med att införa det budskapet i organisationen?
Mora Park har ju funnits i mer än 65 år och vi kom till en punkt för ett par år sedan där vi frågade varför Mora Park egentligen finns, för vem? Det finns ju inga ägare som har vinstintressen eller något sådant utan det är utifrån ett initiativ som startade på 50-talet. Vi kom fram till att Mora Park finns för att skapa sammanhang, en plats där man som barn och ungdom kan komma och känna att man duger som man är. Ofta så har dessa barn och ungdomars väg kantats av misslyckanden och katastrofer, familjer med utmattade föräldrar eller ensamhet i ett klassrum. När de väl kommer hit så är det minsta vi kan göra att skapa sammanhang där eleverna och ungdomarna kan känna att de duger som de är. Det är grundbulten och utifrån det bygger vi en läroplan, samt målsättningar och arbetar mot genomförande av planer inom LSS-verksamheten. Man bygger grunden med en känsla av att jag har ett värde och jag duger. Och det kan ju se olika ut, vi tar ju emot barn och ungdomar på hela skalan. Vi har ju både grundskola och särskola med träningsskola. Man ska komma hit och känna att man duger och ingår i ett socialt sammanhang där det sociala stärker det individuella. Genom lagom stora utmaningar utvecklas och får ta små steg på vägen mot det man är här för.

Slutligen, vilket tips kan du ge till andra organisationer som vill jobba på ett liknande sätt?
Alla kan ju hitta sitt varför – varför existerar vi? Det är nog det viktigaste, att hitta det och förstå att det här är våran identitet och sedan jobba utifrån det. När man sen har hittat det så gäller det att man har en systematisk implementering och att det inte bara blir fina ord. För då är det ju inte värt något heller. Kan man hitta ett varför som alla kan enas om eller accepterar på sin arbetsplats så kan man ju därifrån börja systematiskt implementera det. Men finns det inget värde i det eller om det inte känns som att det ger ett värde så är det viktigt att hitta det innan. Socialt arbete är ju i mångt och mycket en slitsam bransch så att det gäller att hitta bra motivatorer.

Lyssna på Johan och få mer inblick i arbetet med ”Du duger som du är” under Socionomdagarna genom att välja pass: 10F – Du duger som du är – att bemöta personer med utmanande beteende. Dag 2 torsdag den 22 november kl. 12:30.

Besök gärna Mora Park i deras monter A07:11 i utställarytan och fortsätt diskussionen där.