12 oktober, 2018 admin

Socionomdagarna 2018 – Talarintervju med Agneta Aldor, SKL och Kalle Pettersson, Helsingborgs stad

Agneta Aldor är digitaliseringsstrateg på SKL och Kalle Pettersson är kvalitets- och utvecklingschef inom socialförvaltningen på Helsingborgs stad. På Socionomdagarna föreläser de tillsammans om hur man får socialarbetare att se digitalisering som en möjlighet och inte som ett hot. Vi tog en pratstund med dem om bland annat vilka de största möjligheterna med digitaliseringen är och om hur de arbetat med digitalisering i Helsingborgs stad.

Vilka tror ni skulle behöva lyssna på ert pass?
Alla som arbetar inom socialtjänsten oavsett roll, berättar Agneta Aldor. Framförallt de som känner sig osäkra på om digitalisering verkligen är något som kan tillföra något till det sociala arbetet. Vi är övertygade om att det kan det och vi vill försöka avdramatisera digitalisering och försöka understryka att det egentligen inte handlar om något annat än traditionell verksamhethetsutveckling, säger Kalle Pettersson.

Vad kommer ert pass handla om?
Jag kommer att prata om hur vi agerar och reagerar på förändring, varför digitalisering inte är något val utan ett måste och hur SKL kan stötta upp inom digitalisering, säger Agneta Aldor.

Min ingång kommer vara att försöka definiera vad som skiljer digitalisering inom just individ- och familjeomsorg från digitalisering inom andra delar av det sociala arbetet. Jag kommer även försöka problematisera kring orsakerna till att digitaliseringen går förhållandevis långsamt inom det sociala arbetet, berättar Kalle Pettersson.

Inom vilka områden finns störst potential för digitalisering?
Jag tror att den stora vinsten med digitalisering är i mötet med brukaren eftersom det leder till att brukaren blir mer till ett aktivt subjekt än ett passivt objekt i relationen till socialtjänsten. Det öppnar upp möjligheter för brukaren att mötas när, var och hur denne vill, säger Kalle Pettersson.

Svårt att peka ut något område, men inom myndighetsutövningen tror jag det finns mycket att vinna genom att se över sina processer och dels se till att utnyttja digitaliseringens potential där det är digitaliserat i dag men även se vad man kan digitalisera/automatisera mera. Sedan är det ett måste att vi titta på brukarens/klienters/kunders upplevelse och hittar fler vägar att nå dem, menar Agneta Aldor.

Går det tillräckligt fort att ställa om och använda digitalisering?
Nej, vi måste skynda på transformationen och kanske tänka i nya banor där digitalisering behöver till en början lyftas ur den traditionella organisationen, menar Kalle Pettersson. Digitalisering tar tid eftersom det innebär förändring men vi borde gå fortare fram än vi gör, menar Agneta Aldor.

Hur har ni arbetat med digitalisering i Helsingborg stad?
I Helsingborg har vi under ett par års tid fokuserat på digitalisering av det sociala arbetet och vågat lyfta den mer idébetonade debatten. Detta har lett till att det nu är en nyfikenhet kring digitalisering i organisationen och det bubblar av små och stora initiativ ute i verksamheten och utmaningen nu är att skala upp digitaliseringsförsöken och sprida dem brett i organisationen så att brukarens möjlighet till digital kontakt inte ska bero på vilken socialsekreterare denne har, berättar Kalle Pettersson.

Vilka erfarenheter skulle du vilja dela med dig från ert arbete i Helsingborg?
Våga prata digitalisering utifrån perspektivet att digitaliseringen ska ske för att på så sätt skapa ett mervärde för brukaren och inte för att effektivisera organisationen, säger Kalle Pettersson.

Hur är inställningen för digitalisering – ses det som ett hot eller möjlighet?
Jag tror och hoppas att vi är förbi fasen att vi kommer att bli av med våra arbeten och att det mänskliga mötet kommer att försvinna. Man börjar bli så pass digital i sin vardag oavsett var man arbetar att man börjar se möjligheter inom sitt arbete också, säger Agneta Aldor.

Hur är det i Helsingborg stad?
Både och beroende på vem man pratar med, säger Kalle Pettersson.

Vilka är de största möjligheterna?
Fler möjligheter för våra brukare/klienter/kunder. Bättre arbetsmiljö genom att effektivisera tidskrävande enahanda uppgifter, vi måste hålla längre i arbetslivet och digitalisering ska vara en möjliggörare där, säger Agneta Aldor. Möjligheten är att förflytta brukaren från ett passivt objekt till ett aktivt subjekt och att vi på ett bättre sätt kan använda oss av brukarens kompetens och kunskap, menar Kalle Pettersson.

Något specifikt projekt som varit lyckat som andra kan ta lärdom av?
Det projekt som jag tror att många kommuner har stort utbyte av är de två forskningsrapporter vi släppt tillsammans med FoU Helsingborg, säger Kalle Pettersson. Flera kommuner som ändrat sina arbetsprocesser inom missbruksvården och på så sätt fått helt annat sätt att möta sina brukare, säger Agneta Aldor.

Vad vill ni att deltagarna tar med sig hem från er föreläsning?
Känslan att allt är möjligt och att digitalisering inte handlar om något annat än traditionella verksamhetsutveckling, menar Kalle Pettersson. Att få inspiration och att se möjligheter med digitalisering, säger Agneta Aldor.

Vad ser ni fram emot mest inför Socionomdagarna 2018
Att möta alla duktiga människor som arbetar inom Socialtjänsten och höra om deras vardag, säger Agneta Aldor. Att få med sig bra idéer kring vad andra kommuner gör för att på så sätt slippa försöka uppfinna hjulet själv. Det görs oerhört mycket bra runt om i landet men vi är usla på att dela med oss av alla fantastiska idéer, säger Kalle Pettersson.

På Socionomdagarna föreläser de på pass 5B; Digitalisering – en möjlighet inte ett hot