27 juni, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Att arbeta med separerade föräldrar i högkonflikt – talarintervju

Hur möta föräldrar i konflikt, t.ex. inom socialtjänst, familjerätt och behandling? Sandra McGinn arbetar som nätverksledare i Botkyrka kommun och Maria Sköld samt Denice Svensson är båda metodutvecklare i Stockholms stad och kommer på Socionomdagarna föreläsa om att möta föräldrar genom att använda samtalsmodell HELA BARN-samtal. Vi passade på att ställa några frågor inför deras föreläsning och vad modellen går ut på och vad de mer specifikt kommer prata om på Socionomdagarna.

Ni föreläser under rubriken: Att arbeta med separerade föräldrar i högkonflikt. Hur gör man det?

Många tycker att det är en målgrupp som är svår att arbeta med och att nå fram till. Det tyckte vi också. För några år sedan började vi därför arbeta fram vår samtalsmodell HELA BARN. Vi hoppas att vår modell som innefattar fem strukturerade samtal och en hel del övrigt material kan ge även andra professionella som möter dessa föräldrar hopp och ny energi.

Ni har som sagt en samtalsmodell som heter HELA BARN, vad går den ut på?

HELA BARN-samtal går ut på att det finns hopp och att det går att arbeta med målgruppen! Att inte göra det vore att överge dessa barn.

Vad mer kommer ni ta upp på Socionomdagarna och er föreläsning?

Förutom att berätta om HELA BARN kommer ni få höra om vårt starka barnfokus när det gäller barn till separerade föräldrar i högkonflikt.

Nästan alla säger att barnen kommer i första hand, men hur kan man hjälpa föräldrar i konflikt till en bättre föräldrakommunikation?

Vår samtalsmodell går ut på att få föräldrar att se hur deras konflikter påverkar barnet och därmed motivera föräldern att ta ansvar för sin del av den destruktiva konflikten.  När föräldrar förstår konfliktens påverkan blir det lättare för dem att med hjälp av oss öva på hur de kan kommunicera mer konstruktivt.

Hur ska man möta föräldrar i konflikt, i tex socialtjänst, familjerätt och behandling?

I vår modell är trygghet i rummet, tydliga ramar och struktur viktigt. Den tydliga strukturen och hållandet löper som en röd tråd genom hela samtalsserien. Föräldrar uppmuntras och ansvarar för sin egen förändring, det är själva ryggraden i vår modell. Det är bara den egna förändringen som man tillåts arbeta med i rummet.

Vad ser ni mest fram emot med Socionomdagarna?

Att få förmedla något som vi tror starkt på och som vi vet har fungerat väl för många av de föräldrar och deras barn som vi hittills arbetat med. Och självklart att få ta del av andras spännande arbete.