4 juni, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Hur upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld? Vi pratade med Hanne Martinek!

Hanne Martinek är forskare på Socialstyrelsen och kommer på Socionomdagarna prata om att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld. Vi passade på att ställa några frågor till henne inför hennes föreläsning. Bland annat om vad uttrycket heder betyder i dessa sammanhang.

Berätta Hanne, vad kommer du tala om på Socionomdagarna?

Jag kommer att prata om regeringsuppdraget att ta fram ett bedömningsstöd för socialtjänsten och hälso- och sjukvården för våldsutsatthet i hederskontext.

Vad säger den aktuella forskningen om att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld?

Det finns mycket forskning om fenomenet hedersrelaterat våld och en stor akademisk debatt om hur vi ska se på begreppen och om vi ens ska använda begreppet heder i sammanhanget.  Men när det gäller hur vi bäst kan upptäcka eller bedöma hedersrelaterat våld finns det förvånansvärt lite. Därför härleder jag nu olika aspekter av forskningen om fenomenet i stort till hur vi bäst kan upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld och går igenom beprövad praktik. Det finns faktiskt lite forskning men det finns samtidigt många olika manualer och stöd som vi kan lära oss någonting ifrån. Det kan sammanfattas till en mer övergripande manual som sedan förhoppningsvis förenar både den senaste forskningen och det bästa av dem olika existerande stöden.

Vad behöver vi göra för att minska hedersförtryck?

Det är en väldig svår och stor fråga. Jag tänker att, om vi blir bättre på att upptäcka hedersförtryck och hjälper de utsatta är vi redan en bra bit på vägen. Sen, bortsett från mitt uppdrag är det tydligt att hedersrelaterat våld kan frodas där det finns utanförskap och i segregerade områden. Så det är tydligt att, om vi vill bekämpa hedersförtryck i längden, så behöver vi också större förebyggande insatser som riktar sig mot segregering och mot att människor hamnar utanför samhället.

Vad måste göras för att denna grupp uppmärksammas mer?

Jag tror inte att det är uppmärksamheten det är fel på just nu, det finns mycket diskussioner om ämnet, hedersförtryck är ett hett ämne i den offentliga debatten. Det som behövs är snarare att minska beröringsskräcken, att se att fenomenet går att förstå och går att bedöma, även om det är komplext.

Vad är förhoppning att kunna förmedla med föreläsningen?

Jag hoppas kunna förmedla hur det går till att ta fram ett bedömningsstöd och också förklara varför det kanske tar längre tid än en del skulle önska, mig inkluderat. Sedan hoppas jag mycket på input från besökarna, få feedback angående hur de ser på fenomenet och vad de anser behövs mest när det gäller bedömning av hedersrelaterat våld.

Vad ser ni mest fram emot under Socionomdagarna?

Jag ser fram emot att träffa många personer som jobbar ”på golvet” med det som jag numera mest har ett mer teoretiskt perspektiv på. Att få känna av tempen lite grann, hur de som jobbar, eller vill jobba praktiskt med att hjälpa utsatta för hedersrelaterat våld, ser på problemet och möjliga lösningar.