21 oktober, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Ensamhet tabubelagt! Men ändå känner inte svensken större ensamhet än andra nationaliteter?

Intervju med Kerstin Thelander, talaraktuell på Socionomdagarna 2020 (pass 11F) och initiativtagare Marsch mot ensamhet

Ensamhet verkar vara så tabubelagt, finns det några sätt att komma runt det?

Ja det stämmer att ensamhet är tabubelagt. Jag tror att lösningen på det är att fler människor berättar om sina erfarenheter av ensamhet, för att visa att det kan drabba vem som helst och att det är något en kan känna från och till under livet. Vi människor är mer lika varandra än vi tror. De flesta har upplevt ensamhet och alla människor reagerar mycket negativt på känslan av ensamhet. När man lider av ensamhet behöver man höra att man inte är ensam om att känna så, och att det inte behöver betyda att man är oälskad, inte passar in eller att man alltid kommer känna så. Jag tror också att en generell kunskapsspridning om riskerna med ensamhet och utvecklande av fler behandlingsmetoder kan göra att tabut minskar.

Hur blev svensken ”så ensam” tror du. Hur blev det så här? Vad säger forskningen?

Enligt forskningen så verkar inte svenskar känna sig mer ensamma än andra nationaliteter. Men det råder inga tvivel om att det är ett stort folkhälso-och samhällsproblem. Det finns olika teorier om varför det ser ut som det gör i Sverige. En är att vi under lång tid har haft en politik som satsat på att göra människor så självständiga som möjligt. Man ska inte behöva vara beroende av familj och släkt, utan kan lita på samhällets trygghets- och välfärdssystem. Ett sådant system kan vara jättebra tex gällande att ge god vård när man blir sjuk eller ekonomiskt bistånd när man behöver det. Men välfärdssystemet kan inte ersätta värdefulla relationer mellan människor. Har man då varken familj eller vänner som bryr sig blir man lätt väldigt ensam, och även osynlig.

Du är talaraktuell på socionomdagarna på temat ensamhet. Vad på temat kommer du särskilt belysa under din föreläsning?

I min föreläsning kommer jag belysa vikten av samverkan mellan olika samhällsaktörer och yrkesprofessioner i det förebyggande arbetet mot ensamhet och ge exempel på olika metoder för att minska ensamhet. Jag kommer också betona hur viktig denna fråga är för sammanhållningen och tilliten i samhället.

Slutligen, vi är förstås nyfikna på den marsch du ledde för att belysa ensamhet som ett folkhälso-och samhällsproblem: ”Marsch mot ensamhet” den 14 september, hur gick det?

Marschen var den första manifestationen emot ensamhet som genomförts i Sverige. Syftet var att sätta nationellt fokus på från ofrivillig ensamhet. Under tiden som vi marknadsförde evenemanget så fördubblades antalet medlemmar i det nätverk som jag startat, ”Stoppa ofrivillig ensamhet”.  Det blev en fin manifestation och jag tycker den uppfyllde sitt syfte bra.

Mer om Kerstins marsch mot ensamhet finns att läsa här:

https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer-155/svarare-upptacka-socialt-isolerade-i-stockholm/