3 augusti, 2020 Ida Wikström

Socionomdagarna 2020 – Så minskar vi självmorden radikalt – Alfred Skogberg

Det sägs att man aldrig kan hindra den som väl bestämt sig för att ta sitt liv – stämmer det? Och hur påverkar Covid-19 arbetet med att förhindra självmord? Vi passade på att ställa några frågor till Alfred Skogberg som är en av grundarna till Suicide Talks och Suicide Zero, och som föreläser på Socionomdagarna i höst.

Hur viktigt är arbete med att förhindra självmord i dessa dagar när mycket kretsar kring Covid-19 och vad det gör med samhället?

Det finns delade meningar om självmorden kommer att öka eller minska nu under Corona. Vissa menar att mångas försämrade ekonomi utgör ett hot mot hälsan och så är det ju. Dålig ekonomi är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Samtidigt är vi många som delar detta. Och när man delar en kris med andra känner man sig inte exkluderad på samma sätt som under en personlig kris. Det kan leda till att färre tar sitt liv. Men oavsett så bör vi alla verkligen höra av oss till dem vi misstänker har det extra tufft och att vi frågar hur personen mår på insidan.

Finns det något att tänka på som blir extra viktigt just nu?

Just detta att vi måste regelbundet höra av oss till dem vi tror har det tufft. Ta dig tid, ring, skicka ett sms, hör av dig via Facebook, men hör av dig! Mår man dåligt behöver man få hjälp med att sätta ord på sitt mående, det är inte farligt utan livräddande. Och något vi alla kan träna oss i att bli bättre på.

Vad krävs för att vi ska lyckas med att minska självmorden?

Det är fyra steg. Första är att vi måste arbeta förebyggande. Det andra är att man måste ha koll på hur varningstecken på psykisk ohälsa ser ut. Det tredje är att man erbjuder skyndsam och adekvat hjälp och det sista är att följa upp och utvärdera.

Varför är det så att flest män begår självmord?

Män använder mer aggressiva metoder och är generellt mer våldsamma samt begår fler brott. Män har sämre förmåga att sätta ord på tankar och känslor. Dessutom har män generellt sämre/mindre nätverk. Mansrollen spelar in. Ensam är däremot inte stark.

Finns det något man måste ta hänsyn till om det är män eller kvinnor man riktar sig mot. Behövs olika strategier?

Det gör det så klart och är det något män skulle behöva, men saknar i stort, så är det tid för reflektion; över mansrollen, vem man är och vart man är på väg i livet.

Hur har du blivit så engagerad i den här frågan?

En barndomsvän tog sitt liv och när jag fick dödsbudet så var det som att få ett knytnävsslag i solar plexus. Jag ramlade ihop i en hög och skrek i två timmar. Det var hemskt, han var 22 år och fanns inte längre. Redan då kände jag att det inte får vara meningslöst utan att något vettigt måste komma ur det.

Vad behövs för att förstärka nätverket kring människor som mår så dåligt att man inte ser någon annan utväg?

Vi måste träna på att föra mera allvarliga samtal. Det finns så mycket rädsla kring folk som mår dåligt. Man är inte van att prata med någon som har det tufft, man vet inte hur man ska uppträda och hur man kan ta reda på hur någon mår på djupet. Vi missar varningssignaler, går omkring med skygglappar och hoppas att allt är bra, fast det är uppenbart att det ofta inte är så. Myter och stigma måste brytas ner kring psykisk ohälsa.

Hur ska man våga ställa frågan och vad ska man säga?

Lyssna på din oro och känsla av att någon kan ha det tufft – då måste du berätta om din oro för personen och fråga: ”Jag upplever att du verkar ha en tuff period, hur är det med dig egentligen?”  Vill vi på allvar minska självmorden, måste vi alla – och då menar jag alla – lära oss att prata om dem här frågorna. Var inte så jäkla rädd och ställ frågan!

Du ska skriva en bok. Vad ska den handla om?

Om arbetsplatsmobbning som i värsta fall leder till självmord. Jag har själv egna upplevelser av det och man antar att arbetsplatsmobbning ligger bakom ett stort antal självmord varje år.

Finns de olikheter hur man arbetar i andra länder mot hur vi gör i Sverige?

Ja, långt ifrån alla länder har en nationell plan för hur självmord kan förebyggas. Och statistiken visar att vissa länder har väldigt få självmord. Till exempel, varför har Cypern så extremt få självmord? Min teori är att det underrapporteras, man rapporterar att självmord är olyckor. Då kommer sanningen inte fram, vilket är katastrofalt, eftersom man inte förstår hur stort problemet är.

Finns det någon plats som kan ses som ett ”gott exempel” på hur självmord kan förebyggas?

I Miami har man ett fantastiskt skolprogram, Trust-programmet. Där har man, vissa år, lyckats sänka självmorden med 100 procent i ungdomsgruppen.

Vad gör man där som är så framgångsrikt?  

Man använder sig av fyrstegsystemet jag pratade om tidigare. Man förebygger psykisk ohälsa, det finns väldigt många kuratorer och skolpersonalen utbildas var tredje år i att känna igen barns psykiska ohälsa. Skolpersonal slussar omedelbart vidare till kuratorn om man misstänker att någon mår dåligt. Kuratorn följer upp och utvärderar och säkerställer att eleven mår bra.

Vad var tanken med att grunda den ideella organisationen Suicide Talks och Suicide Zero?

Att sprida kunskap i form av utbildningar. Jag föreläser ofta och poddar. Självmord är ett gigantiskt samhällsproblem som varit negligerat alldeles för länge. Det är först på senare år som det börjar hända en del positivt.

Avslutningsvis, vad vill du att deltagarna ska ta med sig ifrån din föreläsning?

Kunskap och inspiration. Insikten att man som medmänniska kan rädda liv. Så mycket behöver man inte göra för att det kan vara livräddande. Det räcker ofta ganska långt med ett medmänskligt samtal.

Alfred Skogberg medverkar med sin föreläsning Så minskar vi självmorden radikalt, på Socionomdagarna 11-12 november.