15 juli, 2022 Ida Wikström

Hemlöshetssituationen i Göteborg

 

Mikael Chrona, verksamhetscontroller på Fastighetskontoret och Stina W Björstedt, processledare boendesociala frågor på Socialförvaltningen i Hisingen kommer till årets Socionomdagarna för att prata om Hemlöshetssituationen i Göteborg. Hur ser hemlösheten ut idag i Göteborg och hur har utvecklingen de senaste åren sett ut, samt vilka faktorer påverkar hemlöshetens utveckling? Vi tog en pratstund med Mikael och Stina på temat inför deras medverkan på Socionomdagarna i höst.

 

Berätta lite kort vem ni är och er bakgrund?

Stina: Har arbetat inom kommunal socialtjänst sedan slutet av 90-talet bl a som enhetschef. De senaste åren som processledare för boendesociala frågor där jag samordnar socialförvaltningarnas arbete med hemlöshet och boendefrågor. Har nytt arbete from augusti som chef för avdelningen för samlad placerings- och inköpsfunktion (SPINK) inom Göteborgs Stad.

Mikael: Har arbetat inom hemlöshetsområdet sedan 90-talet. De senaste 10 åren med planering och uppföljning. Har bl a samordnat arbetet med framtagande av hemlöshetsplaner och kartläggning av hemlöshet.

 

Vad kommer ni prata om på Socionomdagarna i november?

Vi kommer att beskriva hur hemlösheten ser ut i Göteborg och utvecklingen de senaste åren samt faktorer som påverkar hemlöshetens utveckling. Vi kommer även att lyfta fram åtgärder för att minska hemlösheten.

 

Har Corona påverkat och hur har situationen sett ut de senaste åren?

Corona har påverkat hemlöshetens utveckling genom ett minskat mottagande av nyanlända flyktingar som generellt har svårt att ordna med bostad. Corona har även påverkat utbudet av sociala sammanhang för stadens hemlösa.

 

Hur ser läget ut nu för hemlösa i Göteborg?

Årets kartläggning visar en minskning av antalet hushåll i hemlöshet (det lägsta antalet sedan 2015) medan antalet barn har ökat jämfört med förra året. Hur hemlösheten har utvecklats och varför antalet barn har ökat kommer vi att berätta mer om på vår föreläsning.

 

Hur förebygger man hemlöshet på bästa sätt?

Orsakssambanden för hemlöshetens utveckling är flera och komplexa men i Göteborg fokuserar vi mycket på det vräkningsförebyggande arbete och att säkra bostäder för hemlösa.

 

Hur går man vidare mot en egen bostad?

Vi använder oss av kommunala kontrakt som man får överta. Även för målgruppen inom Bostad först. Lägenhetsledda insatser är avgörande för att minska hemlösheten. Det möjliggör för hemlösa hushåll att på sikt nå en egen bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och därmed lämna hemlösheten.  Vi satsar även på boenderådgivning och boendecoachning för hushåll som saknar social problematik vars problem är avsaknaden av en bostad.

 

Vad arbetar ni med framåt för att förbättra situationen?

Hemlöshetens utveckling påverkas av vilket typ av insats som görs för respektive målgrupp. Vi kommer att intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet, tillföra fler lägenheter för målgruppen inom Bostad först och för barnfamiljer som saknar social problematik.

 

Vad hoppas ni att de åhörare som lyssnar på ert pass på Socionomdagarna får med sig, efter föreläsningen?

Vi hoppas att åhörarna får en tydlig bild över hur vi i Göteborg arbetar för att minska hemlösheten. Vi hoppas även att de åtgärder som vi gör och har gjort kan användas av andra kommuner.

 

Vad ser ni mest fram emot under Socionomdagarna?
Att ta del av det varierande utbudet av föreläsningar och utställningar samt att utbyta erfarenheter inom hemlöshetsområdet med övriga deltagare.

 

Tack Stina och Mikael! Vi ser fram emot er föreläsning (8C) på Socionomdagarna den 23 november!