12 juli, 2023 Ida Wikström

Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden

Dzemal Sabovic, utvecklingschef på Bostadsbolaget kommer till Socionomdagarna för att prata om att vända utvecklingen i utsatta områden. Vi tog en pratstund med Dzemal inför hans medverkan. Det blev en pratstund om hur de arbetar för att skapa social hållbarhet, om hur man främjar samarbete men även lite tips på aktiviteter att göra i sommar.

Berätta lite kort om vem du är och din bakgrund?
Jag är väl en genomsnittlig göteborgare, gift, tvåbarnsförälder i medelåldern. Jag arbetar som utvecklingschef på Bostadsbolaget på Hisingen sedan snart 1 år tillbaka. Jag har tidigare arbetat i olika roller under åren hos bl.a. Kriminalvården, Försäkringskassan, Kronofogden och kommunalt med frågor som rör trygghet, säkerhet, utanförskap, folkhälsa och social hållbarhet.

Du är aktuella som talare på Socionomdagarna – vad kommer du prata om i november?
Det stämmer. Jag och min kollega Daniel Neck Trygghetschef på Bostadsbolaget kommer berätta om hur vi på Bostadsbolaget har strukturerat upp arbetet på Hisingen i allmänhet och Biskopsgården i synnerhet. Hur vi brutit ner och konkretiserat AB Framtidens Strategi för utvecklingsområden (enligt beslut från Göteborgs Stads Kommunfullmäktige) till konkreta och områdesspecifika åtgärder på det lokala planet. Var vi står i arbetet nu, vad vi ser för effekter, framgångsfaktorer och utmaningar.

Rubriken på föreläsningen är ”Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden”. Det är ju högaktuell – hur arbetar man för att skapa social hållbarhet?
En viktig och stor fråga. Om jag nu ska försöka få till ett kort och begripligt svar utifrån vår, Bostadsbolagens horisont, så handlar vårt arbete om att tillsammans i dialog med våra hyresgäster skapa goda och jämlika livsvillkor för alla i tex ett bostadsområde. Våra åtgärder ska samtidigt täcka aktuella behov men även säkerställa framtida behov. Rent konkret för vår del handlar det om satsningar för att öka hyresgästernas delaktighet och inflytande över sina boendemiljöer, satsningar för att öka sysselsättningsgraden, öka möjligheter till aktiv och meningsfull fritid, läxhjälp för att fler av våra barn ska klara skolan på ett bra sätt, trygghetsskapande arbete, arbete med ordning i våra lägenheter, rena och omhändertagna miljöer, renovering och upprustning, om- och nybyggnation och stadsutveckling.

För att lyckas med det behöver vi ha örat mot marken för att fånga upp behov och få till en effektiv samverkan med många aktörer. Vi bostadsbolag har de bästa förutsättningar att lyckas då vi är närmast våra boende. Samtidigt är en god samverkan med stadsdelen och berörda myndigheter oerhört viktigt för att vi ska lyckas.

Framgången ligger dock inte i mängden sociala insatser eller antalet renoveringar, trygghetsvandringar och trygghetsdialoger, nya byggnader eller i antalet aktivitetsplaster. Tvärtom. Det handlar om att göra rätt insatser på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och att ständigt utvärdera, följa upp och utveckla vårt arbete. Det är hållbarhetsarbete i sin bästa form.

Du blev Årets Förebyggare 2021 och har tidigare arbetat som brotts- och drogförebyggare i Ale kommun. Hur kom det sig att du började på Bostadsbolaget?
Jag är göteborgare, min familj bor i Göteborg och mina barn växer upp i Staden. Jag har samtidigt under åren samlat på mig relevant erfarenhet och har under flera år känt att jag vill vara med i arbetet med att vända utvecklingen i min hemstad. Sen vet jag med mig att det viktigaste arbetet görs lokalt nära våra medborgare och bostadsbolag är närmast invånarna och har störst möjlighet att göra skillnad. När väl möjligheten hos Bostadsbolaget dök upp så kändes det självklart för mig. Jag tror att det är viktigt att de som har engagemang och relevant erfarenhet är beredda att ta sig an de samhällsutmaningar vi möter. Det stärker den mellanmänskliga tillit och ökar samhällsengagemang vilket är grundläggande i all samhällsutveckling.

Hur främjar man samarbete inom kommun, myndigheter och privata bolag för att påbörja att vända utvecklingen?
Genom mer fokus på praktisk, konkret, lokal samverkan i våra bostadsområden. Jag tror att det viktigaste arbetet görs lokalt av våra medarbetare och chefer tillsammans med de som bor och verkar där. När vi med olika bakgrunder och professioner möts, talar med varandra och förstå varandras lägesbilder, behov och styrkor, kan vi lättare komma vidare till konkreta åtgärder som gör skillnad på det lokala planet. Grunden för att lyckas är att vara prestigelös, långsiktig och uthållig. Att vi inte ger upp bara för att utmaningarna är många eller svåra. Om vi istället fokuserar på vad vi tillsammans kan göra här och nu och har en tydlig vision kommer vi till slut att vända på utvecklingen.

Vad hoppas du att åhörare som lyssnar på föreläsningen får med sig?
Tre saker. För det första; det är bra att inspireras av andras goda arbetet MEN var och en behöver göra sitt egna arbete där hemma och utgå ifrån sina egna områdesspecifika förutsättningar (sin lägesbild).

För det andra: för att lyckas behöver vi bygga tillit i de utsatta områdena vilket vi gör genom lokal närvaro, medborgardialog och konkret områdesarbete.

För det tredje; det arbete som görs lokalt är viktigast och där är bostadsbolagen den viktigaste samverkanspartnern.

Vad ser du mest fram emot under Socionomdagarna?
Socionomdagarna är ett unikt tillfälle för mig att på samma plats träffa goda vänner och förebilder. Ett unikt tillfälle för mig att hämta inspiration som vi sedan kan ta med oss in i vårt egna arbete.

Vad gör du själva för att varva ner?
Jag kopplar bäst av i familjens famn med lite gott käk eller när jag följer mina barns framsteg ute vid en fotbollsplan. Middag ute på stan med min fru och mina träningsrutiner är också bra sätt för mig att varva ner och koppla av.

Har du något tips på någon bok eller film eller annan aktivitet som du tycker man borde göra i sommar?
För vår målgrupp som är engagerade i frågan så tänker jag att ta gärna och besök ett utsatt område under sommaren. Se och upplev den riktiga verkligheten och träffa de riktiga människorna som bor och arbetar här. Det ger ett mycket bredare perspektiv än den bild som förmedlas av medierna.

 

Ta del av Dzemals föreläsning 10C: Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden, torsdag den 9 november kl.12:30.