26 juli, 2023 Ida Wikström

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Katarina Eman Risberg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och Sari Römpötti, rådgivare på Center mot våldsbejakande extremism, CVE är aktuella som talare på årets Socionomdagarna och kommer prata om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Vilka kopplingar finns det mellan maskulinitet och våldsbejakande extremism och vad hoppas Katarina och Sari att de kan skicka med åhörarna hem efter deras pass? Vi tog en pratstund med dem inför sin medverkan.

 

Berätta lite kort om vilka ni är och er bakgrund?
Jag heter Katarina Eman Risberg och arbetar som utredare på Jämställdhetsmyndigheten på den avdelningen som arbetar med att stödja genomförandet av Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jag har min långa yrkeserfarenhet från Kriminalvården där jag varit alltifrån vårdare, utbildare, utredare och projektledare.

Och jag heter Sari Römpötti och jag arbetar som senior rådgivare och leder vårt samordningsteam på CVE. Jag har min bakgrund i framför allt kommunal verksamhet och har arbetat i socialtjänsten med stöd till våldsutsatta kvinnor. Arbetat med projekt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, samt med jämlikhets-, MR- och demokratifrågor.

Ni är aktuella som talare på Socionomdagarna – vad kommer ni prata om i november?
Vi kommer att prata om den kunskapsöversikt som vi tagit fram tillsammans (CVE och Jämställdhetsmyndigheten), den handlar om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism och vad den översikten som Lucas Gottzén gjorde för oss kom fram till.

Rubriken på er föreläsning ”Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism” är ju högaktuell, vad finns det för kopplingar mellan maskulinitet och våldsbejakande extremism (VBE)?
Några resultat från kunskapsöversikten är;

Att i Sverige bedöms de våldsbejakande extremistmiljöerna utgöras till 75–90 procent av män, så bara det faktumet gör översikten relevant. Trots stora ideologiska skillnader har de flesta våldsbejakande extremistiska miljöer liknande föreställningar om män och maskulinitet. De betonar ofta grundläggande skillnader mellan män och kvinnor och använder våld för att hävda manlig status.

Våld är centralt för maskulinitet i extremistiska miljöer. Våldet idealiseras och ses som ett bevis på manlighet. En våldsam livsstil är ofta ett sätt att särskilja sig från motståndare och det extremisten anser vara majoritetssamhället. Männen inom extremistiska miljöer framställs ofta som hjältar och krigare som kämpar mot fiendestyrkor för det godas seger över det onda.

Sari du arbetar på Center mot våldsbejakande extremism, berätta lite kort vad det är?
Center mot våldsbejakande extremism är en verksamhet inom myndigheten Brå. Vårt uppdrag är att stärka det förebyggande arbetet i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Detta gör vi genom att samla och sprida kunskap, samordna olika aktörer så som myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer samt ge stöd till yrkesverksamma. Vi har ett mobilt stödteam som träffar yrkesverksamma i bland annat kommun och socialtjänst för stöd i att bygga långsiktigt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, och för stöd i hantering av en situation eller ett ärende.

Katarina du arbetar på Jämställdhetsmyndigheten, berätta lite kort om din arbetsgivare?
Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken så att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag.

Jämställdhetsmyndigheten ska samverka med andra aktörer. Bland dem finns andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer i civilsamhället. Vår uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Vi arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet
  • Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken
  • Motverka mäns våld mot kvinnor
  • Samordning och genomförande av vissa uppdrag inom jämställdhetspolitikens område
  • Fördelning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt, kvinnors organisering och visst våldsförebyggande arbete
  • Bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet inom jämställdhetsområdet

Hur väl förberedda är de som arbetar med socialt arbete på att hantera dessa svåra frågor?
Tror att kunskapen är väldigt varierande och beroende på hur bra samverkan är mellan säkerhet-/trygghets-/ brottsförebyggande- / och socialt arbete.

Fler och fler kommuner har dock ökat kunskapen i den här frågan. Även om det kan vara en sällan förekommande fråga så behöver alla arbeta förebyggande och ha en beredskap för om särskilda insatser behöver sättas in. Det är viktigt att söka stöd om det finns frågor eller osäkerhet i hantering. Det stödet kan bland annat CVE ge.

Vad hoppas ni att åhörare som lyssnar på ert pass får med sig efter föreläsningen?
Att det finns många faktorer som är viktiga att förstå för att kunna förebygga och bekämpa den här typen av svår brottslighet och att det gäller att samverka, och göra insatser på flera nivåer och platser samtidigt. Viktigt att förstå hur det våldsförebyggande och det brottsförebyggande arbetet kan gynna varandra.

Vad ser ni mest fram emot under Socionomdagarna?
Att få träffa de som har en sådan viktig funktion i vårt samhälle och får tillfälle att prata med dem om vad som behövs för stöd från nationellt håll för att göra kunskapen tillgänglig och användbar.

De som arbetar inom socialt arbeta hantera många svåra ämnen, så semester känns som behövligt. Har du något tips för att koppla av och ta tillvara på sommaren?
Släpp taget en stund och vila i det som gagnar dig!

Vad gör ni själva för att varva ner?
Katarina:  Badar i gullmarsfjorden och tar hand om blommor och grönsaker i min vilda trädgård.

Har ni något tips på en bok som du tycker man bör läsa i sommar?
Folk som sår i snö av Tina Harnesk.

 

Ta del av Katarinas och Saris föreläsning; 5C: Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism, onsdag den 8 november.