19 december, 2023 Ida Wikström

Upplevelser från årets mässa, Socionomdagarna 2023

Under årets Socionomdagarna tog vi en runda i utställarhallen för att fånga lite röster och tankar om årets mötesplats.

Vad säger utställarna om Socionomdagarna 2023

Anna Granath, projektadministratör SBU

Under årets Socionomdagarna tog vi en runda i utställarhallen för att fånga lite röster och tankar om årets mötesplats. Bland annat träffade vi på SBU, och pratade med Anna Granath som är projektadministratör på SBU.

Berätta, vilka är ni?
SBU är en statlig myndighet som sammanställer forskning på socialtjänstområdet.

Vad har ni för förväntningar på årets Socionomdagarna?
Att få träffa individer som är nyfikna på SBU.

Vad kan besökarna förvänta sig vid ett besök hos er?
De får träffa oss och ta del av våra rapportsammanfattningar.

Vad ser ni mest fram emot under dagarna?
Intressanta föreläsningar och möten.

Varför är Socionomdagarna en viktig mötesplats för er?
Därför att det är välarrangerade dagar med mycket nätverkande.


Vi träffade också på Kriminalvården, och pratade med Åsa Lennermark Lagher och Margona Januzi.

Från vänster: Åsa Lennermark Lagher, Frivårdsinspektör Kriminalvården & Margona Januzi, Frivårdsinspektör Kriminalvården

Berätta, vilka är ni?
Vi är två frivårdsinspektörer som jobbar inom Kriminalvården.

Åsa Lennermark Lagher, frivårdsinspektör och anställd av Kriminalvården på en av enheterna som heter Frivården, och jobbar för Region Öst. Har bakgrund som socionom och började på Socialtjänsten efter avslutad utbildning och jobbade där i 10 år och sedan på behandlingshem i 10 år. Gjorde praktik på Frivården redan 1992. Längtade tillbaka till det tydliga och förutsägbara och har nu jobbat 14 år på Frivården.

Marigona Januzi, frivårdsinspektör inom Region Stockholm. Har pluggat beteendetevetenskap och jobbade på Migrationsverket med utvisningar och återvändande i fyra år innan jag började på Frivården. Har jobbat inom Frivården i två år.

Vad har ni för förväntningar på årets Socionomdagar?
Vi kommer från en verksamhet som behöver rekrytera personal, så att få locka nya kollegor, att sälja in vad vi gör, att synas och märkas bland annat. Vi har kollegor som även haft en föreläsning under dagen för att dela och berätta om vår verksamhet.

Frivården kan hamna lite i skymundan och då många inte känner till den så väl, så är det viktigt att få lyfta och prata om den, och vad det innebär i praktiken.

Intresset för Kriminalvården har varit stort under dagarna. Kriminalvården har över 70 kategorier av yrken och alla dessa har inte socionomutbildning som bakgrund. Många har varit nyfikna på vad Kriminalvården gör och det är ju också så att ute på anstalt/häkte är det inte lika många socionomer som arbetar som på frivården, men det finns fortfarande relevanta roller även där. Exempelvis klienthandläggare och programledare. Fler socionomer, eller andra beteendevetare behövs inom frivården och därför är det viktigt att vi är här under Socionomdagarna. Möjligheterna är många och din yrkeskarriär kan bli både lång och varierad inom myndigheten.

Vad kan besökarna förvänta sig vid ett besök hos er och vad hoppas ni förmedla till deltagarna under dagarna?
Vi har med spel, quiz och VR-glasögon för att visa på och spegla vår verksamhet. De produkter vi har med idag, bl a fröpåsar, keramikskålar och spel, har våra klienter både packat och skapat själva på våra olika anstalter.

Med VR-glasögonen får besökarna uppleva olika miljöer inom Kriminalvården. De få bland annat se och uppleva anstalt, transport, frivård och häkte.

Mångfaldsperspektivet är viktigt för oss, alla är välkomna, och att förmedla känslan av trygghet. Vi vill att våra medarbetare ska spegla de människor som arbetar på Kriminalvården. De har olika bakgrunder, erfarenheter och personligheter. Jag vill förmedla en känsla av trygghet, då vi har en gedigen internutbildning som ger dig alla verktyg du behöver i den speciell miljö, och att alla kan bidra med något. Jag vill också ta bort fördomar om Kriminalvården. Det är en bred organisation med många olika roller. Vi är inte begränsade av ålder eller andra kategorier. Trygghet och erfarenhet är en bra kombination i Kriminalvården. Det beror på vilken funktion du har och hur du passar in i teamet.

Vad ser ni mest fram emot under dagarna?
Margona: spännande med alla som är här och berör varandras verksamhetsområden och få dela med sig med dem och få gå på intressanta föreläsningar. Finns flera behandlingshem som vi har upphandling med här och det är spännande att få se dem med. Socialvården är här och vi har mycket samarbete.

Åsa: Nätverkandet, för det ger oss en chans att prata med en hel del privata aktörer som ju också är samarbetspartners. Att kunna delge av vår kunskap. I grunden handlar allting om samverkan, att få sitta med många olika yrkeskompetenser i samma sal som får höra samma sak.

Varför är Socionomdagarna en viktig mötesplats för er?
Åsa: Att kunna rekrytera och att få visa hur Kriminalvården är en bra och trygg arbetsplats.

Margona: Att få visa att vi har många olika roller som kan passa, beroende på hur man är som person och vilken kompetens som man har.

 

Vad säger deltagarna om Socionomdagarna 2023

Från vänster: Ann-Katrine Pettersson, Britt-Marie Frank & Lena Stridh, alla från Jämtlands läns brukarråd (JLB), NSPH Jämtland

Under årets Socionomdagarna träffade vi på ett gäng från Jämtlands läns brukarråd (JLB), NSPH Jämtland, och vi pratade om deras upplevelse av årets dagar och hur de ser på utmaningar och möjligheter i sociala arbetet under kommande år. Här får ni ta del av vårt samtal.

Har ni besökt Socionomdagarna tidigare?
Ann-Katrine Pettersson: Har varit med sedan cirka 2015.
Lena Stridh: Det är första året och kommer jättegärna nästa år igen!
Britt-Marie Frank: Har varit med sedan cirka 2015.

Vad är ert främsta syfte med att medverka på årets Socionomdagarna?
Det finns så mycket info och kunskap. Det bekräftar att man är rätt ute med hur man hjälper andra och bemöter människor. Tillsammans gör vi förändring. Vi får också idéer om föreläsningar och initiativ som vi kan ta med oss upp. Vi kan ibland samla upp till 1100 deltagare som kommer på större föreläsningar i Östersund. Vi åker hit fyra kollegor i år och kan diskutera med varandra efter de föreläsningar som vi har varit på. Två av oss har varit med sedan 2015 och det har varit givande.

Vilken föreläsning har varit bäst?
Svårt att säga, alla har gett någonting. Alain Topor var till exempel väldigt intressant. Vi har blandat de olika spåren. 

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni i det sociala arbetet under kommande år?
Det som är en större utmaning varje år är just att få till resurser att genomföra olika initiativ.

Psykisk hälsa bland alla åldersgrupper är väldigt viktigt. Det är viktigt att sprida vidare kunskap och goda initiativ. Det är viktigt att människor som exempelvis Svenny Kopp (har kämpat för att synliggöra autism hos flickor) får fortsätta med sina banbrytande arbeten och synliggöra det för andra.

Vi är aktiva med bland annat en fontänhusförening. Initiativ som vi gör tillsammans med Folkuniversitetet ”Kreativ tillsammans” som bland annat ska förebygga ensamhet.

Vi har många samarbeten i Jämtland och har anordnat lägerverksamheter för barn, varit aktiva inom Barnhabiliteringen, anordnat Dialogforum, autismföreningar, varit aktiva som personliga ombud med mera och styrkan ligger just i engagemang hos folk. Det finns möjligheter. Det handlar om att få komma ut till folk och hjälpa dem. Det finns också en hel del nätverk.