23 februari, 2024 Ida Wikström

Klara talare för Socionomdagarna 2024

Programarbetet pågår för fullt och både talarlistan och programmet i sin helhet presenteras inom kort. Men vi kan redan nu avslöja några av årets talare och presenterar stolt;

Jennie Claesson, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala kommun
Jag ville inte leva men vågade inte dö – om mötet med en socialsekreterare som tog mig på allvar. Det räddade mitt liv

Annika Frank, familjebehandlare Järva SDF, barnenheten/familjestödsenheten, Stockholm stad
Omhänderta inte mina barn! Erfarenheter av ett annat sätt att utreda

Madeleine Opira, grundare, A Million Minds
Samverkan som metod för att vända utvecklingen i områden med socioekonomiska utmaningar

Rissa Seidou, områdespolisen, Järva
Förebyggande arbete med barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet

Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning, Myndigheten för digital förvaltning – Digg
Hur kan gemensam digital infrastruktur bidra till bättre socialt arbete och socialtjänst?

Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Att hindra oseriösa och kriminella aktörer inom vård och omsorg