Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4E – Det goda samtalet – hur gör vi det möjligt vid autism?