Anhörig, samt författare till boken ”Jag har inga ord kvar”

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7D – Anhörigperspektivet, missbruk: Är han fortfarande i livet?