Professor i socialt arbete, Lunds universitet, föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS)

13 nov
13:40 SPÅR 11A – Vilken kunskap behövs i socialtjänsten?