Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

13 nov
13:40 SPÅR 11C – Hur mår jag egentligen? Socialarbetarens egenomsorg och egenvård
15:20 SPÅR 12D – Utmanande samtal med fokus på självbild och självkänsla – verktyg!