Leg. psykolog I med. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

12 nov
13:30 SPÅR 4F – Från forskning till praktik – alkohol- och drogförebyggande arbete