Docent i socialt arbete, Lunds universitet

12 nov
16:00 SPÅR 6F – Lojalitet mellan äldre och hemtjänstpersonal – en farlig dans som osynliggör neddragningarnas konsekvenser