5 augusti, 2011 admin

Hej Dan Fränkel!

Hej Dan Fränkel, enhetschef vid Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola, Huddinge kommun!

Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med!
Jag är förskollärare och beteendevetare och har lång bakgrund inom behandlings- och utredningshem för barn och familjer. Jag har också verkat som egen konsult, bl.a. med chefsutveckling och kvalitetssystem. De senaste åren har jag jobbat i Huddinge kommun, först med elevstöd och, sen ett år tillbaks, med att organisera mottagandet av nyanlända elever till våra skolor och förskolor. Inte minst har vi velat lyfta fram det psykosociala stödet och har därför en organisation med speciella kuratorer och skolsköterska, för denna grupp.

Vad kommer din föreläsning handla om?
KUSK-projektets ambition var att synliggöra gruppen nyanlända inom förskolan. När vi startade ”fanns” inte gruppen, dvs ingen visste hur många de var och det fanns inga speciella arbetsmetoder för att möta behoven. Däremot visade det sig att de enskilda förskolepedagogerna ofta tog ett mycket stort ansvar för att hjälpa dessa familjer och tog på sig uppgifter som gick långt utanför deras yrkesroll. Genom KUSK har de kunnat renodla sitt arbete och lägga över det psykosociala stödet på kuratorerna. Vi vill också poängtera förskolans viktiga roll i integrationsprocessen. För många nyanlända familjer är förskolan det första mötet med det civila svenska samhället. KUSK har syftat till att medvetandegöra personalen om sin roll i den processen. ”Vår uppgift är inte att hjälpa föräldrarna med allt men att hjälpa dem att lita på det svenska samhället” som en pedagog formulerade saken.

Vilken annan föreläsning ser du själv fram emot mest att lyssna på under Socionomdagarna?
Som gammal behandlingsmänniska är jag intresserad av föreläsningen om en trygg och säker HVB-vård. Men även ”Barn med uppgivenhetssymtom”, ska bli intressant att lyssna på.

Dan föreläser tillsammans med Camilla Divander, kurator på Resurscentrum. Deras föreläsning kan du lyssna till den 11 oktober klockan 16:30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *