12 januari, 2012 admin

Deltagarintervju med Inger Sundström och Johanna Mattsson

Karin Sundström och Johanna MattssonUnder Socionomdagarna intervjuade vi några av deltagarna och dessa intervjuer kommer publiceras då och då på denna webbplats.

Hej Inger Sundström och Johanna Mattsson!

Är det första gången ni deltar på Socionomdagarna och vad tycker ni om konferensen?
Inger: Det är 3:e gången jag deltar på Socionomdagarna. Jag är positiv till att ni sänkt priset och att man får ta del av dokumentationen, dock är det mycket jobb att printa dokumentationen.

Johanna: Det är första Socionomdagarna. Det är bra utbud innehållsmässigt.

Vilka föreläsningar har ni varit på?
Inger:
1G – Barns upplevelser av föräldrars skilsmässa. Det var en bra föreläsning, dock kort. Hade önskat mer fördjupning.

Johanna: 1F – Risk och behovsbedömning av unga lagöverträdare. Den var okej, dock ej så användbart för mig i jobbet.

Vilka utmaningar ser ni i det sociala arbetet under det kommande året?
Inger:
Unga med psykisk ohälsa, att primärvården ska ta allt större ansvar nu. Ser att ”unga hemmasittare”, som vi kallar det, ökar allt mer.

Johanna: Unga med neuropsykfunktionshinder, deras rehabilitering, att komma ut i arbetslivet, bostad osv. Vad ska de rehabiliteras tillbaka till?

Inger Sundström jobbar på Husläkarna Rimbo och Johanna Matsson jobbar på Vindelns kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *