28 juni, 2017 Ida Wikström

Socionomdagarna 2017 – Intervju med Liv Nilhede

Vi har pratat med Liv Nilhede, Metodgarant IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling), socionom, handledare och KBT-terapeut och aktuell som föreläsare på Socionomdagarna

 

 

[divider_flat]Hur kommer det sig att du valt att jobba med socialt arbete?[divider_flat]
Jag firade nyligen 15-års jubileum som socionom. Sociala frågor och särskilt barns situation och rättigheter har alltid intresserat mig. Sedan är jag nyfiken av naturen, människor och relationer såväl som evidens och forskning är fortfarande riktiga pulshöjare för mig. Att få verka inom socialt arbete har för mig inneburit att jag fått göra otroligt spännande, men också svåra saker. Att få arbeta med saker som för mig är djupt meningsfulla t ex att hjälpa barn och föräldrar i deras relation har gjort att jag alltid varit och är stolt över att vara socialarbetare.[divider]

Hur har det sociala arbetet förändrats över tid för dig?[divider_flat]
Mina första år som socionom arbetade jag mestadels inom socialtjänsten med myndighetsutövning och behandling. Denna tid var oerhört lärorik, jag fick många erfarenheter som jag är djupt tacksam över men jag minns också den första tiden som något av ett ”elddop”. Som ung och nyutexaminerad socionom fick jag ofta hantera svåra situationer under stor press. Jag önskar att villkoren för nya socionomer i högre grad ska präglas av mentorsstöd och succesivt ökande krav.[divider]

Ganska tidigt i min karriär valde jag att inrikta mig på familjebehandling. Jag hade turen att bli rekryterad av ett litet Lunda-baserat företag; Familjeforum. Ett företag som hade nära kopplingar till universitetsvärlden och inte minst professor Kjell Hansson som var en förgrundsgestalt inom svensk familjeterapi. Här föddes och utvecklades IHF, den metod som jag idag är en av två metodgaranter för. Här omgavs jag dessutom av kollegor som alla hade ett brinnande intresse för att genomföra familjebehandling med familjer som i många andra sammanhang dömdes ut som ”svåra” eller ”icke-mottagliga” för behandling – och samtidigt kunna koppla detta arbete till utvärdering och forskning. För mig var detta att finna min professionella hemvist.[divider]

Varför?[divider_flat]
Under de mer än 10 år som jag arbetat inom detta företag, Familjeforum är idag en del av koncernen Humana, har mitt arbete ibland ändrat inriktning och utformning. Jag har arbetat som behandlare med fokus på hela familjesystem och individer och har samordnat behandlarteam. Jag har fungerat som enhetschef. De senaste fem åren har mitt fokus främst legat på att handleda, utbilda och metodutveckla främst inom IHF men även andra former av socialt arbete som att handleda grupper av socialsekreterare, HVB-hemspersonal, familjehemskonsulenter mm.[divider]

Under mina mer än 15 år i branschen tycker jag mig ha sett en utveckling av det evidensbaserade klientarbetet och bredden av aktörer inom det sociala arbetet skapar möjligheter för både klienter och professionella. Samtidigt är det viktigt att aldrig förlora det som är kärnan i det sociala arbetet, för många av oss socialarbetare och terapeuter handlar detta om respektfulla och goda möten där vi har möjlighet att ta väl hand om både våra klienter och oss själva. I tider där stress och press ofta präglar både klienters och utövare inom socialt arbetes vardag är det av yttersta vikt för mig som metodgarant för IHF är en modell som erbjuder en hög grad av stöd för både klienten och behandlaren. Att undvika att ”slita ut” behandlare är inte bara en personalfråga utan handlar ytterst om att tillvarata klienternas intresse av att få möta kontinuitet och erfarenhet.[divider]

Berätta mer![divider_flat]
Jag har aldrig slutat med direkt klientarbete jag är rädd att jag då skulle ”tappa knycken” och även bli en sämre utbildare och handledare. Idag har jag dessutom förmånen att åter studera, är inne på det sista året av tre på psykoterapeutprogrammet med inriktning på KBT (barn/unga) på Lunds Universitet.[divider]

Du är aktuell med som talare på Socionomdagarna där du pratar om IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling). Vad är det som är så bra med det?[divider_flat]
IHF och familjebehandling i stort engagerar mig ur djupet av mitt hjärta. WHO har lyft ensamhet som en av de största folkhälsoriskerna i västvärlden. Jag tror tyvärr att vi kommer att se allvarliga konsekvenser för samhället om vi tillåter social exkludering av individer, familjer och grupper. Varje individ som exkluderas betalar ett ofta högt pris bland annat i form av psykisk ohälsa, men som samhälle är detta också ett gigantiskt problem. Därför är tidiga, gärna förebyggande insatser för barn- och unga, av yttersta vikt. Där dessa inte satts in eller är tillräckliga måste vi som samhälle våga satsa på kraftfulla behandlingsinsatser med möjlighet att påverka hela system för att kunna vända en destruktiv utveckling.[divider]

Finns det någon särskild grupp inom det sociala som verkligen ska passa på att lyssna på ditt pass?[divider_flat]
Jag önskar att handläggare och beslutsfattare inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet kommer och lyssnar och diskuterar tillsammans med oss.[divider]

Vilka målgrupper kan ni stötta och hjälpa?[divider_flat]
Familjer, barn och unga som lever i en utsatt situation och där det ofta finns en överhängande risk för placering av barnen.[divider]

Och slutligen Vilka är, skulle du säga, de viktigaste frågorna just nu och i nära framtid för det sociala fältet?[divider_flat]
Att höja standarden inom socialt arbete genom att ställa tre enkla frågor:

  1. Vad säger vi att vi gör?
  2. Gör vi det vi säger att vi gör?
  3. Gör det någon skillnad?

Dessa frågor behöver kopplas till ett tydligt fokus på klienternas livsvillkor men även att de professionella utövarna inom socialt arbete ges verktyg om möjligheter att bedriva och utveckla sinom sitt arbete.[divider]

Vilket ämne som du vill se diskuteras i framtiden, och varför?[divider_flat]
Implementering av manualbaserat behandlingsarbete inom såväl kommunal som privat sektor, både möjligheter och utmaningar och varför det är viktigt att implementera metoder på ett systematiskt vis.[divider]

Vad vill du att deltagarna tar med sig hem från din föreläsning?[divider_flat]
Hopp och lust att arbeta med familjer, system och implementeringsprocesser.[divider]

Vad ser du själv fram emot mest inför Socionomdagarna 2017?[divider_flat]
Att få möta och utbyta erfarenheter med andra aktörer inom socialt arbete som idag verkligen utvecklats till en dynamisk bransch med en oerhörd bredd.[divider]

Liv Nilhede föreläser på pass 7C torsdag den 19 oktober

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *