16 juni, 2017 Ida Wikström

Socionomdagarna 2017 – Talarintervju med Lasse Mattila, ”Att bygga bärande relationer”

Lasse Mattila är socionom, handledare och författare, och nu aktuell som talare på Socionomdagarna med passet Att bygga bärande relationer. Vi tog ett samtal med honom där han bland annat poängterar relationens betydelse för att få framgång i arbetet med barn och unga.

[divider]

Kan du börja berätta hur det kommer det sig att du valt att jobba inom det sociala arbetet?[divider_flat]
– Jag tror att jag och mitt sociala engagemang formats mycket under min egen barndom och uppväxt. Min pappa gick bort när jag var två och min mamma påbörjade då ett alkoholmissbruk. Missbruk som pågick ända till hennes död när jag var tretton år. Jag tror inte att jag reflekterade så mycket kring vare sig sociala frågor eller barns och ungas behov när jag var liten, utan det har nog vuxit fram senare. Jag har ända sedan flytten till Sverige som 17-åring varit engagerad i olika sociala frågor, först i min (tidigare) yrkesroll som fotbollsspelare och sedan som socialsekreterare, skolkurator och handledare.[divider]

Som verksam över 20 år inom bl.a. socialtjänst och skola, hur utövar du ditt yrke till vardags idag?[divider_flat]
– Jag arbetar idag bl.a. med att handleda och stötta familjehem, samt med att utbilda vuxna som i olika roller möter barn och unga. Teman på föreläsningar och utbildningar handlar bl.a. om relationens betydelse i förändringsarbetet och att bygga bärande relationer samt hur vi kan förebygga livslångt utanförskap i samhället. Jag har sedan förra året även arbetat riktat kring skyddade personuppgifter där jag och min kollega (med över 30 års erfarenhet av frågorna inom Skatteverket) utbildar statliga och kommunala myndigheter (eller ja, egentligen alla som handskas med personuppgifter eller berörs av ämnet på andra sätt) i hantering av skyddade personuppgifter. Jag har också skrivit två böcker, Att förebygga livslångt utanförskap (2012) och Att bygga bärande relationer (2015) samt musik som jag bl.a. brukar ha med på föreläsningar.[divider]

Hur skulle du säga att din roll har utvecklats över tid? [divider_flat]
– Jag tror att jag och min roll utvecklats i takt med erfarenheten och kanske även medvetenheten om sakernas tillstånd. Jag har ägnat en stor del ut av min vakna tid under de senaste 20 åren åt att inventera de verktyg vi har till förfogande i vårt välfärdssamhälle, men framförallt åt att försöka identifiera framgångsfaktorer i arbetet med de av våra barn och unga som på olika sätt lever i utsatta situationer. Det är de erfarenheter, kunskaper och insikter som jag förvärvat under resans gång som jag idag bygger hela mitt arbete på, och som jag försöker förvalta på ett så effektivt sätt som möjligt.[divider]

Och hur skulle du säga att det sociala arbetet har utvecklats i stort, för dig?[divider_flat]
–  Det har jag nog inget jättebra svar på. Jag har en upplevelse att det skett en viss gränsförskjutning gällande sociala utmaningarna i samhället och att vi nog behöver se över vad vi håller på med inom t.ex. sociala barn- och ungdomsvården för att få tillstånd en positiv och hållbar förändring. Att mellan 10–15 % av våra barn och unga hamnar i ett livslångt utanförskap är för mig ett tydligt tecken på detta. Samtidigt tror jag att det är fullt möjligt att få till stånd en positiv förändring. Det har jag på individnivå bevittnat tillräckligt många gångar för att t.o.m. kunna ha en bestämd uppfattning i frågan.[divider]

Du är nu aktuell som talare på Socionomdagarna, där du kommer prata om Att bygga bärande relationer, på vilket sätt engagerar detta ämne dig?[divider_flat]
– Jag har som sagt ägnat en hel del tid under åren åt att identifiera framgångsfaktorer i både det förebyggande och det symtominriktade arbetet med barn och unga. För mig är idag just bärande relationer den i särklass främsta enskilda framgångsfaktorn. Det är i relationen vi skapar förtroende, tilliten och förändringen. Jag tog del av en studie för några år sen där man hade tittat på metodens kontra relationens betydelse i förändringsarbetet inom missbruksvården. Man konstaterade att ca 7 % av förändringen byggde på metoden medan över 80 % av förändringen byggde på relationen mellan den enskilde och behandlaren. En slutsats som överensstämmer väl med mina egna empiriska erfarenheter.[divider]

Det är i relationen vi skapar förtroende, tilliten och förändringen [divider]

Vad vill du att deltagarna tar med sig hem från din föreläsning?[divider_flat]
– Jag hoppas kunna synliggöra relationens betydelse i förändringsarbetet men också förmedla lite mer konkreta råd och tankar som åhörarna kan ha ett mervärde av i sitt engagemang och i sina arbeten.[divider]

Och slutligen Vilka är, skulle du säga de viktigaste frågorna just nu och i nära framtid för sociala fältet?[divider_flat]
– För mig handlar det om just identifieringen av framgångsfaktorerna och att vi förankrar dessa i vår praktiska vardag. Allmän evidens i all ära, men jag tror att strategierna för den lokala och individbaserade evidensen är viktigare. Att vi genom vårt genuina intresse och engagemang lär känna de vi arbetar med, och utifrån detta formar våra insatser utifrån individen istället för organisationen.[divider]

Blir du nyfiken, missa inte Lasse Mattilas pass 6C: Att bygga bärande relationer torsdag den 19 oktober på Socionomdagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *